Ochranári oslovili strany, ktoré budú vo vláde

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (STUŽ/SR)

Centrum pre podporu trvalo udržateľných aktivít (CEPTA)

 

Bratislava, 18. 3. 2016

 

Vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili ako na účastníka rokovaní o novej koaličnej vláde a pripomenuli Vám ciele, vízie a sľuby, ktoré obsahuje volebný program Vašej politickej strany vo sfére ochrany životného prostredia, prírody a krajiny, ako aj (trvalo) udržateľného rozvoja. Dovoľujeme si Vás týmto požiadať, aby ste dôsledne trvali na zapracovaní programových cieľov Vašej strany vo vyššie uvedených oblastiach aj do programového vyhlásenia novej vlády a následne trvali na ich realizácii.

Taktiež by sme Vám radi pripomenuli Vaše odpovede na náš Envirodotazník z januára 2016 (príloha 1).

Zároveň si Vám dovoľujeme adresovať niekoľko našich požiadaviek, námetov a návrhov opatrení, ktoré by sa mali urýchlene realizovať v záujme zlepšenia stavu a vývoja v environmentálnej oblasti (príloha 2).

Budeme radi, keď sa tieto navrhované opatrenia premietnu do programového vyhlásenia novej vlády, ktoré v týchto dňoch spoluvytvárate.

 

S pozdravom,

RNDr. Ján Szőllős, CSc.       Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.       Ing. Daniel Lešinský, PhD.

   predseda STUŽ/SR               čestný predseda STUŽ/SR                      predseda CEPTA

 

Výzvu podporilo do 18. 3. 2016 aj 35 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu:

 1. Ing. Martina Barancová Paulíková
 2. Ing. Ladislav Bíro
 3. Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
 4. Ing. Zuzana Gallayová, PhD.
 5. Ing. František Guldan
 6. RNDr. Ján Hanušin, CSc.
 7. Mgr. Roman Havlíček
 8. Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
 9. Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. ‎
 10. RNDr. Ján Kadlečík
 11. Ing. Peter Klučka
 12. Ing. Ľubica Kolková
 13. RNDr. Ľubica Krištofová
 14. Doc. RNDr. Ján Lacika. CSc.
 15. Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
 16. Ing. Daniel Lešinský, PhD.
 17. Ing. Milan Lichý 
 18. Mgr. Richard Medal 
 19. Ing. Klaudia Medalová
 20. MUDr. Juraj Mesík
 21. Mgr. Vladimír Mokráň
 22. Prof. Juraj Nvota
 23. MVDr. Samuel Pačenovský
 24. Mgr. Tomáš Peciar
 25. Pavel Petráš
 26. Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. 
 27. RNDr. Peter Straka, PhD.
 28. RNDr. Ján Szőllős, CSc. ‎
 29. RNDr. Jozef Šibík, PhD. ‎
 30. Ing. arch. Lucia Štasselová
 31. Eulália Štefanová
 32. MUDr. Peter Tatár, CSc.
 33. Ing. Ján Topercer, CSc.
 34. Ing. Ľubica Trubíniová
 35. RNDr. Marcel Uhrin
Zaradenie článku: