Mikuláš Huba: Zopár doterajších poučení z kauzy Tatra Flowers

1. Opäť sa potvrdilo, že na Slovensku i časť inak rozumných, citlivých a charakterných ľudí vôbec nechápe zmysel ochrany prírody.
2. Opäť sa ukázalo, že na Slovensku je pre časť ľudí nenormálne normálnym.
3. Z viacerých reakcií vyplynulo nepochopenie toho, že "keď dvaja robia to isté, nie je to to isté". Inými slovami, nie je to isté, keď púšťa nejaký podnikateľ hudbu pri svojej lanovke a keď na území či na okraji národnej prírodnej rezervácie s deklarovaným najvyšším stupňom ochrany koncertuje popredný hudobník či hudobné teleso. Rozdiel nie je v počte decibelov, ale v tom, kto ich vytvára a aké posolstvo tým vysiela.

4. Z reakcií niektorých oslovených vyplýva, že našu výzvu buď nečítali, nečítali ju s porozumením alebo jej (po)rozumieť jednoducho nechcú.
5. Viaceré reakcie (najmä organizátorov a protagonistov Tatra Flowers) sa snažia vytvoriť dojem, že sme proti kultúre, umeniu, umelcom a pod. Pritom opak je pravdou: vždy sme si vážili a ctili dobrých umelcov, v rámci možností sme ich podporovali a považovali sme ich za svojich prirodzených spojencov. Napokon novodobá história Slovenska je potvrdením toho, že v rozhodujúcich chvíľach ochranári a hodnotoví, charakterní a odvážni umelci a umelkyne stáli "na tej istej strane barikády", a nie na strane totalitnej moci, korupčníkov či oligarchov.
6. Vytvára sa falošný dojem, akoby sme apriori protestovali proti koncertovaniu či organizovaniu iných hodnotných kultúrnych podujatí v Tatrách. Vôbec to nie je tak a v našej výzve sa to celkom jednoznačne hovorí, keď v nej k zvýšeniu počtu takýchto akcií v tatranskom regióne priamo vyzývame: len nie v centre národného parku, lež na jeho obvode a najmä v kultúrne spustnutom podhorí Tatier.
7. Nezaregistroval som ani jedinú reakciu, z ktorej by vyplývalo, že adresáti/adresátky výzvy pochopili, že sa nebojíme iba o prírodu ale aj o nich a o ne, o ich reputáciu a kredit. Už aj preto, lebo ich my aj naša ochrana prírody potrebujeme ako prirodzených spojencov: teraz i v budúcnosti.
8. Akokoľvek je naša verejnosť vo vzťahu k prírode, jej ochrane i k premene národných parkov na lunaparky dezorientovaná, už orientačná štatistika postojov, ktoré odzneli v diskusiách pod článkami na túto tému, vyznieva v prospech argumentov autorov a signatárov výzvy.
9. Opäť sa ukázalo, ako hlboko Štátna ochrana prírody SR (ako inštitúcia, nie ako jednotlivci) klesla a v akom stave je štátna správa pre životné prostredie na regionálnej úrovni, definitívne podriadená Ministerstvu vnútra SR.
10. Opäť sa potvrdilo, aké dôležité je, že aj na Slovensku máme medzi špičkovými umelcami kultúrne vzory hodné nasledovania - ambasádorov a ambasádorky životného prostredia - ktorí a ktoré výzvu S-O-S spontánne podporili.

P.S. Aj vy ju môžete podporiť na www.changenet.sk (pod Kampane!)

Mikuláš Maňo Huba (iniciátor a kontaktná osoba Výzvy avizovaným interpretom a interpretkám na festivale Tatra Flowers a jeden zo zakladajúcich členov Slovenského ochranárskeho snemu)

 

Pozn. red.:

Výzvu v plnom znení a zoznam jej signatárov a signatárok nájdete v sekcii PODPORTE (v ľavej časti tejto web stránky).

 

 

Zaradenie článku: