Lesy na Slovensku patria nám všetkým

Lesy na Slovensku patria nám všetkým. Zachráňme ich spoločne pre budúce generácie!  

Vyhlásenie s podporov členov a členiek S-O-S, ktoré odznelo na mítingu Piatky pre budúcnosť, 29. 11. 2019 v Banskej Bystrici

Lesy sú nesmierne dôležité vo vzťahu k vode, k pôde, ku klíme i k nášmu zdraviu. Lesy na Donovaloch a v ich okolí predstavujú jedinečné prírodné bohatstvo .Toto bohatstvo je však čoraz viac ohrozené – príliš intenzívnou ťažbou dreva (vrátane holorubov) a tiež rastúcim tlakom na výstavbu. Štátne lesy navyše ohrozujú pochybné zámeny lesných pozemkov, ktoré sa dostávajú do rúk súkromných vlastníkov s jediným cieľom – vyrúbať ich, speňažiť a následne zastavať. Developeri, s podporou miestneho starostu, sa tu rozhodli - na úkor prírody - vybudovať letnú lyžiarsku halu. Takáto hala však výrazne poškodí krajinu, krásne staré lesy, vodné zdroje a celkové životné prostredie. Kvôli pár “vyvoleným“ budú trpieť všetci ostatní. Je našou povinnosťou takéto zámery odmietnuť, zachovať miestne ekosystémy, podporiť ochranu prírodných zdrojov, ako aj kultúrnych hodnôt krajiny. Toto sú skutočné priority, a nie nezmyselné lyžovanie sa v lete. Nenechajme si zobrať našu vodu, naše lesy, náš domov a povedzme NIE: Sme spoločne proti ničeniu našich prírodných krás a zdrojov!

Ak ste sa už niekedy viezli z Donovál do Banskej Bystrice, pravdepodobne ste netušili, že prechádzate okolo zoskupenia významných krasových prameňov, ktorých voda je asi najdôležitejšou zdrojnicou celého veľkého Pohronského skupinového vodovodu. Zo zeme tu na piatich miestach (zatiaľ) vyteká priemerne 500 až 600 l/s veľmi kvalitnej podzemnej vody. Najvyšším a zároveň najvýdatnejším prameňom je Jergalská vyvieračka (310 l/s), pod ňou sa nachádzajú pramene Štubne (50 l/s) a „Generál Čunderlík“ (80 l/s). Pre Donovaly samotné je týchto päť prameňov príliš hlboko, a aj preto malo toto stredisko dlho starosti so zdrojmi vlastnej pitnej vody, využívalo sa len niekoľko malých prameňov nad strediskom. Zároveň však Donovaly „dokážu“ ovplyvniť podzemné vodstvo pod sebou a tým aj kvalitu vody  až na Dolnom Pohroní… Hlad po “rozvoji” cestovného ruchu, komerčnej zábave a po pochybnom zisku hazarduje s chráneným vodárenským zdrojom, ktorý zásobuje pitnou vodou celý región Pohronia, od Banskej Bystrice až po Levice. Navyše, pod vplyvom zmeny klímy sa bude zhoršovať aj vodná bilancia. A to je ďalší dôvod, prečo je vodu treba chrániť, a nie s ňou hazardovať.

Podporte aj vy, prosíme, petíciu proti výstavbe letnej lyžiarskej haly na Donovaloch. Iniciátori petície žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR o zastavenie tohto projektu s  týmto odkazom: „Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia prírodných zdrojov, vzácnych lesov a aby sa chránilo zdravie všetkých. Sme ľudia, ktorým záleží na budúcnosti všetkých generácií...Dedičstvo je niečo, čo dostávame na začiatku života bez svojho pričinenia a na konci ho odovzdávame ďalšej generácii. To, či ho dokážeme zachovať, alebo dokonca zveľadiť, závisí len a len od nás. Je to jedna planéta, jedna budúcnosť,a tu ochránime len spoločne!“

Spájame sa spolu - ochranári, My sme Les, našinci i Slováci v zahraničí - všetci podporujeme zachovanie a ochranu tohto vzácneho bohatstva. Viac ako 20 0000 ľudí už podpísalo petíciu, že na Donovaloch ďalšie nezmyselné športovisko na úkor prírody nechcú, a preto sa petíciou musí zaoberať ministerstvo životného prostredia.  Keď nás bude 100 000, bude sa problémom nútený zaoberať aj parlament. Takže je to v našich rukách. Podporte prírodu i ľudí, ktorí sú na nej závislí. Podporte dobrú vec!

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lyziarska-hala-donovalley-resort-donovaly?fbclid=IwAR0-v7PeozBMx-GxVKsbMan68Qd8OZJYZF_b_7rRUlt0MWw82N2q7aM2m8U