Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Za väčšie kontrolné právomoci poslancov

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave k návrhu na zmenu zákona o rokovacom poriadku NR SR.

...Pán poslanec Martvoň tu prezentoval výpočet možností, kontrolných právomocí či inštitútov, ktoré sú podľa neho dostatočné na to, aby s parlament a poslanci mohli adekvátne vykonávať svoju kontrolnú funkciu. Z Ústavy SR vyplýva, že poslanie Národnej rady Slovenskej republiky (a tým logicky i poslancov a poslankýň, z ktorých sa národná rada skladá), má charakter zákonodarný, iniciačný a kontrolný. Ak je teda kontrolná funkcia jednou z kľúčových funkcií parlamentu, potom by sme sa mali všetci snažiť, aby sme túto funkciu vykonávali čo najefektívnejšie.

Ak jednotlivý poslanec môže byť nositeľom zákonodarnej iniciatívy, zdá sa mi byť nelogické, aby podobne samostatne nemohol vykonávať aj kontrolné úlohy, napríklad formou poslaneckého prieskumu. Ak tento inštitút ponecháme len v rukách parlamentných výborov s väčšinou tej-ktorej vládnej  strany či koalície, urobíme ho vo vzťahu k výkonnej moci celkom logicky bezzubým.

Ak nie všetci poslanci spĺňajú podmienky pre styk s utajovanými skutočnosťami, dá sa to ľahko upraviť pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní.

Osobne tento návrh novely zákona o rokovacom poriadku a možnosť individálneho poslaneckého prieskumu určite podporím.