rokovací poriadok NR SR

K novele rokovacieho poriadku Národnej rady SR

DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej a Mikuláša Hubu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1676)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky               č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

Vyhraj voľby, môžeš všetko?

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k novela zákona o rokovacom poriadku, NR SR, 25. 11. 2015.

Dôvodová správa k návrhu novely rokovacieho poriadku NR SR

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je taxatívne ustanoviť povinnosť prerokovať správu alebo mimoriadnu správu predloženú národnej rade ústavným činiteľom, ktorým môže byť napríklad verejný ochranca práv alebo prezident Slovenskej republiky, ako aj spresniť, že sa takáto správa berie na vedomie.

Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR

Text návrhu novely zákona o rokovacom poriadku NR SR z dielne poslancov Eriky Jurinovej a Mikuláša Hubu.

Poslanci Jurinová a Huba sa snažia presnejšie upraviť vzťahy medzi NR SR a mimoparlamentnými ústavnými činiteľmi

Podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová a poslanec Mikuláš Huba – predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (obaja z poslaneckého klubu OĽaNO) aj v súvislosti s práve prebiehajúcou diskusiou o kompetenciách ombudsmanky predkladajú novelu rokovacieho poriadku. Chcú dosiahnuť, aby národná rada mala povinnosť prerokovať aj mimoriadnu správu predloženú ústavnými činiteľmi. Novela má zároveň spresniť, že sa takáto správa hlasovaním berie na vedomie.

Za väčšie kontrolné právomoci poslancov

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave k návrhu na zmenu zákona o rokovacom poriadku NR SR.