Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Verejné zhromaždenie v Bratislave: Zachráňme Slatinku!

V týchto dňoch všetci poslanci a poslankyne NR SR dostali od Občianskeho združenia Slatinka takúto pozvánku:

MEDIA INFO: Verejné zhromaždenie v Bratislave: Zachráňme Slatinku!

Združenie Slatinka zvolalo do Bratislavy pred budovu národnej rady verejné zhromaždenie „Zachráňme Slatinku“. Svojou prítomnosťou pred parlamentom vo štvrtok 21. marca 2013 od 9.30 hod chcú sympatizanti združenia vyjadriť svoj postoj ku postupu štátnych orgánov pri povoľovaní zásahov s vplyvom na rieku Hron. Predovšetkým v dôsledku nesystémového povoľovania malých vodných elektrární, povoľovania odberov vody pre súkromných odberateľov a naopak nerealizovaním naplánovaných opatrení vyplývajúcich z implementácie Smernice o vodách vzniká riziko ohrozenia ekosystému rieky Hron v budúcnosti. Týmito argumentmi Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava zdôvodňuje potrebu stavať vodné dielo Slatinka na rieke Slatina pri Zvolene a zničiť pri tom údolie so 17 typmi biotopov európskeho a národného významu. Viazaním zdrojov do prípravy tejto kontroverznej stavby nezostáva dostatok kapacít na prípravu a realizáciu udržateľných efektívnych opatrení v povodiach.

Občania dlhodobo upozorňujú na negatívne sociálne, ekonomické a environmentálne vplyvy VD Slatinka, ktorej účel sa neustále mení a napriek takmer 60 rokom prípravy stále nie je známe, koľko by mala stáť, odkiaľ by na ňu mali ísť peniaze a najmä kto by mal z nej odoberať vodu.  Na verejnom zhromaždení preto odštartujú aj výzvu na ochranu dedinky Slatinka  a údolia rieky Slatina a na zastavenie plytvania verejnými zdrojmi na prípravu a výstavbu VD Slatinka.

Združenie Slatinka na verejné zhromaždenie pozvalo e-mailom všetkých poslancov Národnej rady SR, aby im tu odovzdalo informácie o súvislostiach a vplyvoch plánovaného VD Slatinka. Osobitne združenie plánuje osloviť so žiadosťou o iniciovanie riešenia problémov v povodí Hrona predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláša Hubu.

Keďže v súčasnosti majú poslanci veľa práce s hľadaním riešení na sanovanie verejných financií, Združenie Slatinka sa rozhodlo nežiadať výbor pre poľnohospodárstvo a životné prostredie resp. poslancov NR SR, aby prišli do regiónov, ktorých sa problémy týkajú, ale rozhodli sa cestovať za poslancami v čase, kedy by mali byť na zasadnutí parlamentu a teda by sa mali k týmto informáciám dostať priamo. Verejné zhromaždenie sa uskutoční na Zámockej ul., vo vzdialenosti 50 m od budovy Národnej rady SR v Bratislave. Zhromaždenie skončí približne o 11,00 hod.

Kontaktná osoba: Martina Paulíková, slatinka@changenet.sk

Vo Zvolene, 15. 3. 2013