občianske združenie Slatinka

Verejný záujem (diskusné fórum)

Úvodné vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu na verejnom diskusnom fóre, NR SR, 13. 10. 2015.

Politici na Slovensku nechcú pustiť rozhodovanie o verejnom záujme zo svojich rúk

Združenie Slatinka včera na podujatí v NR SR predstavilo médiám, odbornej verejnosti aj politikom ucelenú brožúru o verejnom záujme. Brožúra obsahuje analýzy legislatívy a súdnych rozhodnutí zo Slovenska aj zahraničia, rozhovorov, analýz územných plánov regiónov a výsledky prieskumu u mladých ľudí. Vyplýva z nich, že rozhodovanie o verejnom záujme je u nás stále prevažne v rukách politikov.

Stanovisko ombudsmanky k postupu prerokovávania vodohospodárskej politiky SR do r. 2027

Martina Paulíková zo Združenia Slatinka informuje o najnovšom vývoji "kauzy" - postupu MŽP SR pri príprave a procesu schvaľovania Návrhu orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do r. 2027:

Ochranári píšu verejnej ochrankyni práv ohľadom obmedzovania účasti verejnosti na rozhodovacom procese

Vec: Podnet na preskúmanie zákonnosti konania Ministerstva životného prostredia SR voči občanom Slovenskej republiky – osobitne ohľadom účasti verejnosti na rozhodovacom procese, prístupu občanov k spravodlivosti a informáciám o životnom prostredí.

Ochrana vôd na Slovensku - stretnutie

Vážení priatelia prírody, osobitne vôd v dobrom stave :-)

Zachráňme Slatinku - tlačová správa

Obyvatelia Zvolena, dedinky Slatinka, členovia Združenia Slatinka a iných občianskych iniciatív dnes prišli pred budovu Národnej rady SR vyjadriť svoj postoj k postupu štátnych orgánov pri povoľovaní zásahov, ktoré ovplyvnia rieku Hron. Predovšetkým v dôsledku nesystémového povoľovania malých vodných elektrární, nadmerných odberov vody pre súkromných odberateľov a naopak nerealizovaním opatrení vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vode (v SR navyše chybne implementovanej) vznikajú riziká pre ekosystém rieky Hron.

Verejné zhromaždenie v Bratislave: Zachráňme Slatinku!

V týchto dňoch všetci poslanci a poslankyne NR SR dostali od Občianskeho združenia Slatinka pozvánku na verejné zhromaždenie v Bratislave pred budovou NR SR.