Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Vaše otázky, naše odpovede I. (cyklo)

bycikel

1. Jazdíte niekto z Vašej polit. strany na bicykli do práce?  /  plánuje ? / ak nie, tak prečo ?
Aj ja aj manželka chodíme do práce na bicykli v maximálnej možnej miere (ak dovolí počasie či pracovné okolnosti)

2. Viete si predstaviť Vaše mesto ako mesto pre cyklistov? (Holandsko, Dánsko, Vieden, Paríž, Londýn...)
V Trenčíne sa o to maximálnou mierou snažíme, iniciovali sme vypracovanie generelu cyklistickej dopravy v Trenčíne, sme tiež autormi výstavy "mestá pre ľudí", popularizujúcej príklady "nežnej mobility" z množstva európskych miest. Táto výstava niekoľko rokov putovala po rôznych mestách na slovensku aj v českej republike a stala sa pre mnohé samosprávy inšpiráciou.

3. Čo konkrétne preto spravíte?
Dlhé roky sa snažíme propagovať cyklodopravu, v rámci návrhu generelu cyklistickej dopravy v Trenčíne momentálne je snaha v rozpočte mesta vyčleniť prostriedky na realizáciu prvého cyklochodníka na veľmi frekventovanej ulici. Ak sa tento modelový príklad podarí, bude modelom riešenia aj pre iné mestá na slovensku - verím. (Tak, ako je pre súčasné vedenie mesta príkladom aktivita budovania cyklotrás v Bratislave, Martine, Prešove a iných mestách na slovensku, príp. v Brne či Prahe, kde v posledných rokoch bolo tejto problematike venované veľa pozornosti aj prostriedkov).

4. Čo chce vaša strana presadzovať pre zlepšenie dopravy? Aké miesto má vo vašich plánoch podpora alternatívnej dopravy (cyklisti, peší)?
Podporujeme princíp "nežnej mobility", princípu zraniteľnejší účastník cestnej premávky musí byť uprednostnený pred silnejšími účastníkmi - teda chodec má prednosť pred cyklistom, nemotoroví účastníci premávky pred motorovými...

5. Kto je vaším expertom pre problematiku cyklodopravy a pešieho pohybu?
Vzhľadom k vyššie uvedenému ponúkam svoje know-how dlhoročného cyklistu a propagátora cyklodopravy, hoci nie som dopravný inžinier.

6. Kolko % z rozpočtu štátu na dopravu by malo podla Vás isť na rozvoj cyklodopravy? (nakoľko operačný program doprava obsahuje časti o potrebe podpory pre alternatívnu, hlavne nemotorovú, dopravu).
Bez hlbšieho rozboru si netrúfam sa k tejto otázke vyjadriť, rozhodne si problematika zlepšovania podmienok pre pešiu a cyklistickú dopravu v mestách vyžaduje oveľa viac prostriedkov (minimálne desaťnásobne) v porovnaní so súčasným stavom.

7. Podporí  Váš politický subjekt zvýšenie klimatického cieľa EÚ  v oblasti redukcie emisií zo súčasných -20% na -30% ?
Áno.

8. Podporíte zákaz parkovania na chodníku okrem vyhradených miest? (otázka skôr komunálneho charakteru, avšak dá sa na ňu odpovedať z hľadiska veľkých sídiel (nad 50 000 obyv.)
Nepochybne (viď princíp "nežnej mobility").

9. Ste za legalizáciu ohľaduplnej jazdy bicyklom po chodníkoch?
Áno. V súvislosti s tým je ale nutné investovať aj do osvety, s cieľom bezproblémového a ohľaduplného spolunažívania pešej a cyklistickej verejnosti.

10. Ste za povinné riešenie cykloinfraštruktúry pri akejkoľvek výstavbe/rekonštrukcii infraštruktury? (napr. mesto Viedeň má toto schválené 20 rokov.) Nečakáme však odpovede typu, že je to komunálna záležitosť. Paušálne pre celú krajinu to funguje v severských krajinách ako i krajinách Beneluxu.
Áno, veľmi by to pomohlo.

Na otázky Cyklokoalície odpovedal Mgr. Richard Medal