cyklodoprava

Prezentácie zo seminára Politika podpory udržateľnej mobility na Slovensku

Vo štvrtok 14. 5. 2015 od 12:00 do 15:00 h sa v kinosále NR SR uskutočnil seminár Politika podpory udržateľnej mobility  na Slovensku, ktorý zorganizovali p. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a p. Mikuláš Huba, poslanec NR SR. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec NR SR a podpredseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie p. Ján Mičovský.

Vystúpenie Mikuláša Hubu, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na XXII. Sneme Únie miest Slovenska (29.6.2012)

Vážený pán prezident, vážený pán generálny sekretár,  dámy a páni, ďakujem za pozvanie!

Dovoľte, aby som sa zameral na tému miest a životného prostredia. Viem, téma je  to široká a času je málo. Takže dovoľte aspoň stručnú zmienku o niektorých vybraných problémoch, ktoré sa mi zdajú byť v tejto súvislosti najaktuálnejšie.

Vaše otázky, naše odpovede I. (cyklo)

bycikel

1. Jazdíte niekto z Vašej polit. strany na bicykli do práce?  /  plánuje ? / ak nie, tak prečo ?
Aj ja aj manželka chodíme do práce na bicykli v maximálnej možnej miere (ak dovolí počasie či pracovné okolnosti)