slovenská krajina

List európskej komisii: Podpora lazníckeho osídlenia na Slovensku

...Jediný spôsob, ako zabrániť nenávratnému zániku jedinečnej lazníckej krajiny na Slovensku, je prijať legislatívne nástroje, právne normy a manažmentové opatrenia, ktoré by podporili pôvodný tradičný spôsob života a hospodárenia lazníckeho obyvateľstva. Súbežne s týmto listom pripravujeme návrh lazníckeho zákona, ktorý by pomohol stabilizovať posledných lazníckych „mohykánov“ a zachoval tak pre Slovensko a Európu tento jedinečný fenomén...

Kultúrna krajina, kultúrne dedičstvo, zodpovednosť a my

Venované pamiatke Ing. Ivana Dejmala, veľkého bojovníka za zachovanie tradičného rázu kultúrnej krajiny.

[firstchapter:Krajina a jej hodnoty]
[chapters:200,right]

Vari každý obyvateľ Slovenska mi dá za pravdu, že sú miesta, ktoré sa mu vybavia ako prvé pri otázke, čo je to slovenská krajina.