Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia predsedu vlády vo veci ťažby uránu

Vážený pán predseda vlády,

koncom mája t. r. sme boli nútení v skrátenom legislatívnom konaní prerokovať návrh novely geologického zákona, týkajúci sa ťažby uránu. Vzápätí Národná rada tento návrh schválila.

Nechcem teraz hodnotiť kvalitu pôvodne predloženého, ani definitívne prijatého zákona. Chcem sa na Vás, vážený pán premiér, obrátiť s interpeláciou v trochu inej veci.

Minister hospodárstva SR dňa 14. 12. 2012 podpísal s kanadskou ťažobnou firmou European Uranium Resources "Memorandum o porozumení a spolupráci" (ďalej Memorandum), v ktorom sa v súvislosti s ťažbou uránu v lokalite Jahodná - Kurišková jednoznačne píše, že "Ministerstvo hospodárstva SR bude podporovať povoľovací proces". Aj ďalšie časti Memoranda vyjadrujú ústretovosť MH SR voči ťažobnej spoločnosti za podmienky splnenia určitých všeobecne formulovaných požiadaviek. Takéto znenie Memoranda je v zjavnom rozpore nielen s vôľou obyvateľov dotknutého regiónu a s názorom 113 000 signatárov petície na túto tému, ale aj s nedávno prijatou novelou geologického zákona a viacerými konštatáciami, uvedenými v dôvodovej správe k tejto novele.

Dovoľte, vážený pán premiér, aby som sa na Vás v tejto súvislosti obrátil s niekoľkými otázkami:

1. Je naďalej platné vyššie uvedené Memorandum?

2. Ak je odpoveď na predchádzajúcu odpoveď kladná, potom z toho logicky vyplýva záver, že medzi postojom ministerstva životného prostredia a ministerstva hospodárstva k tej istej problematike je zásadný rozpor.

3. Keďže ide o dva rezorty vlády, ktorej ste predsedom, zaujímal by ma Váš názor na to, ako k takémuto rozporu mohlo dôjsť, ako aj to, ako chcete túto kolíznu situáciu, na ktorú poukázali aj obyvatelia najakútnejšie dotknutého regiónu a početné mimovládne organizácie, riešiť.

Za Vašu konkrétnu odpoveď Vám vopred ďakujem.

S pozdravom Mikuláš Huba

Bratislava, 14. 7. 2014

                                                                                                               

Vážený pán

Robert Fico

predseda vlády SR