ťažba uránu

STANOVISKO ZO SZOPK KOŠICE 2013 K ROZHODNUTIU MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRERUŠIŤ KONANIE O URČENÍ PRIESKUMNÉHO ÚZEMIA „KAMENNÉ“

Týždeň po tom, čo bola v médiách zverejnená informácia o údajnom zastavení konania o novom prieskumnom území Kamenné vysvitlo, že ministerstvo životného prostredia uvedené konanie v skutočnosti len prerušilo!

IDE O TRAUMATIZOVANIE SPOLOČNOSTI?

Ťažba uránu na území Slovenska sa stretla s odmietavým stanoviskom. Priaznivé životné prostredie a z toho vyplývajúci dobrý zdravotný stav sa stali dominantnými argumentmi pre viacerých. Bližšie informácie už v nasledujúcom rozhovore s poslancom NR SR a členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie MIKULÁŠOM HUBOM, ktorý pripravila redaktorka Parlamentného kuriéra Anna Komová.

Robert Fico odpovedá na interpeláciu: ťažba uránu

Počas 36. schôdze Národnej rady SR poslanec Mikuláš Huba interpeloval predsedu Vlády SR Roberta Fica vo veci ťažby uránu. Text interpelácie sme uverejnili tu.

Interpelácia predsedu vlády vo veci ťažby uránu

Vážený pán predseda vlády, koncom mája t. r. sme boli nútení v skrátenom legislatívnom konaní prerokovať návrh novely geologického zákona, týkajúci sa ťažby uránu. Vzápätí Národná rada tento návrh schválila.

Moratórium na ťažbu je „čistejší“ nástroj ako referendum

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k novele geologického zákona na 35. schôdzi NR SR.

Inflácia skrátených konaní je nebezpečná

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k skrátenému legislatívnemu konaniu o novele geologického zákona na 35. schôdzi NR SR.

Rád budem robiť „poštára“ občanom, keď ma o to požiadajú

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu zákona o ťažbe uránu na 35. schôdzi NR SR.

Jeden čihy, druhý hota!

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu zákona o ťažbe uránu na 35. schôdzi NR SR.

STOP URÁNU TERAZ!

Pozvánka na verejné protestné uhromaždenie STOP URÁNU!

Minister hospodárstva má radšej urán a ťažiarske firmy ako Košičanov

Vážený pán minister, dňa 14. 12. 2012 ste s kanadskou ťažobnou firmou European Uranium Resources podpísali "Memorandum o porozumení a spolupráci" (ďalej Memorandum), v ktorom sa v súvislosti s ťažbou uránu v lokalite Jahodná - Kurišková jednoznačne píše, že Vaše "Ministerstvo bude podporovať povoľovací proces".

Stránky