ENVIRODOTAZNÍK 2016: Životné prostredie a strany v budúcom parlamente a vláde

Koncom januára (27. 1.) environmentalisti, ekológovia a ochranári oslovili politické strany s Envirodotazníkom 2016, ktorý obsahoval 13 áno/nie otázok a 7 tematických otázok z oblasti ochrany prírody, životného prostredia a udržateľného rozvoja na Slovensku. Priamo oslovili „top“ strany, ktoré v predvolebnom období šiestich mesiacov dosahovali preferencie aspoň 3 %: SMER-SD, Sieť, Most-Híd, SNS, KDH, OĽaNO-NOVA, SaS, SMK, SDKÚ-DS. Z oslovených strán nereagovali vôbec KDH, SNS a SDKÚ-DS. Ostatné kandidujúce strany mohli iniciatívne reagovať taktiež, keďže Envirodotazník 2016 bol a je dostupný na stránke www.cepta.sk – z neoslovených strán tak urobili TIP a DS.

Odpovede všetkých strán, ktoré zaslali vyplnený Envirodotazník 2016, budú zverejnené na webových stránkach www.cepta.sk a www.ochranari.sk v predvolebnom týždni, spolu s ich vyhodnotením expertmi a expertkami z environmentálnych organizácií Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA), Slovenský ochranársky snem (S-O-S) a z platforiem Ekofórum, SEVO Špirála a Agro-ekofórum.

Daniel Lešinský, predseda OZ CEPTA: „Najhoršie hodnotíme strany, ktoré boli oslovené, ale nereagovali vôbec, teda KDH, SNS a SDKÚ-DS. Tieto strany alebo nemajú záujem o témy životného prostredia či ochotu odpovedať na otázky tretieho sektora, alebo im chýbajú v týchto oblastiach odborné kapacity. Z odpovedí vidno, že hoci na Slovensku nemáme autentickú zelenú stranu, náznaky ekologického myslenia, cítenia a zodpovednosti voči nášmu životnému prostrediu i zdraviu možno nájsť u viacerých strán, kandidujúcich v parlamentných voľbách v marci 2016.“

Najlepšie v hodnotení dopadli strany SMK-MPK, OĽaNO-NOVA, Sieť a TIP. Preferenčne najsilnejšia vládna strana SMER-SD neodpovedala na otázky Envirodotazníka, takže tú ohodnotiť nedokážeme.

Najväčšia pozitívna zhoda strán bola v otázkach ochrany vôd (č. 2), ovzdušia (č. 3) a pri zavedení kritérií udržateľnosti pre obnoviteľné zdroje energií (č. 10). Najnižšia zhoda bola pri otázke podpory a zavádzania nezávislého poradenského systému v poľnohospodárstve (č. 8), pri zavádzaní zálohovania jednorazových nápojových obalov (č. 4) a pri otázke zákazu pestovania GMO (č. 9).

Z volebných programov strán vyplývajú podobné výsledky.

Mikuláš Huba, čestný predseda STUŽ/SR a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) ich hodnotí takto: „Väčšina strán má program ochrany životného prostredia (ŽP) spracovaný buď v samostatnej kapitole či v podkapitole volebného programu. A to buď samostatne, alebo v spojitosti s príbuzným prierezovým odvetvím (napr. energetika, alebo pôdohospodárstvo). Ich rozsah kolíše od de facto nuly v prípade Smeru-SD, cez 1,5 strany v prípade SNS a KDH až po 3 – 4-stranový program v prípade Siete či OĽaNO-NOVA. Najkomplexnejšie problematiku ŽP pokrýva 22 opatrení, navrhovaných stranou OĽaNO-NOVA. Za kvalitne spracované je možno označiť aj environmentálne programy SMK a SaS. Podstatné však je, ako svoje sľuby strany dodržia v prípade svojho úspechu vo voľbách.“

 

Viac info na www.cepta.sk a www.ochranari.sk

 

Kontakt:

Daniel Lešinský - 0905 581 076, lesinsky@changenet.sk

Mikuláš Huba - 0604 007 782, huba@savba.sk

Zaradenie článku: