Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zmiznú voľne rastúce stromy zo slovenskej krajiny?

dsc_3990

Plnú zodpovednosť za brutálne výruby drevín po celom Slovensku, ktorého sme v posledných rokoch, ale najmä v posledných mesiacoch svedkami, nesie naša súčasná vládostrana. Slovami poslanca NR SR Mikuláša Hubu: "Kam stúpi noha SMER-u, tam ani tráva sto rokov neporastie” (http://www.obycajniochranari.sk/kam-stupi-noha-smeru-tam-ani-trava-sto-r...).

Do pošty poslanca Hubu sa sypú svedectvá zo všetkých kútov Slovenska s volaním o pomoc a okamžitú nápravu tohoto - ako to nazvali priatelia z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK - BIOMASAKRu. My im venujeme osobitnú podstránku na www.obycajniochranari.sk s názvom Slovenská paseka.

O čo vlastne ide? Hádam najspornejším bodom novely zákona o ochrane prírody a krajiny z novembra 2013. roku bolo zmäkčenie režimu regulácie výrubov stromov vo voľnej krajine - novela dovoľuje rúbať stromy bez súhlasu na výrub do obvodu 80 cm (v predchádzajúcom právnom režime to boli stromy so 40 cm obvodom). Predkladateľ - MŽP SR - sa ani neunúval v dôvodovej správe k novele zákona tento novelizovaný bod zdôvodniť, v ústnej rozprave v pléne NR SR “argumentoval” tým, že to má pomôcť chrániť polia a lúky pred zarastaním náletovými drevinami!!!

Ale to je celé iba pokračovanie už dávno “rozbehnutého vlaku”. Nadmerne sa rube i v našich lesoch a ako príklad za všetky  môže slúžiť to, ako z veľkej časti doslova zmizli lesy z Národného parku Nízke Tatry. Ničia sa brehové porasty (neraz pod zámienkou revitalizácie vodných tokov a protipovodňovej ochrany, hoci výsledok je práve opačný). Likvidujú sa remízky, vetrolamy i dreviny v okolí novobudovaných či rekonštruovaných ciest a železníc... Začína sa pogrom na stromové aleje okolo ciest z dôvodu údajného zvýšenia bezpečnosti dopravy. A to v tom istom čase, keď sa o niekoľko kilometrov ďalej na západ: na Morave, aleje v veľkom rozsahu obnovujú.

Je pozoruhodné, ako sa minister životného prostredia na jednej strane vyjadruje o vetrovej kalamite Žofia ako o katastrofe pre Slovensko a na druhej strane úplne prehliada tieto brutálne výruby, ktoré sú bezprostredným dôsledkom legislatívnej činnosti jeho rezortu. Pritom ide o porovnateľné počty stromov, v oboch prípadoch rádovo státisíce. Pozoruhodné je aj mlčanie poľovníkov, ktorí sa tak frekventovane vyskutujú v našej straníckej politike, vládny Smer-SD nevynímajúc, keď práve teraz im masovo likvidujú remízky a iné refúgiá pre zver.

V čí prospech sa tak vlastne stalo a deje? Zjavne ide najmä o lobby prevádzkovateľov energetických zariadení na báze biomasy. Týchto zariadení vyrástlo v posledných rokoch ako húb po daždi (najmä zásluhou štedrých a nekoncepčne prideľovaných dotácií) a nie je v nich čo saľovať... Nie náhodou sa aktuálna Petícia za zrušenie dotácií na spaľovanie dreva, organizovaná Lesoochranárskym zoskupením VLK, nazýva BIOMASAKER.

Na stránke www.obycajniochranari.sk sme začali všetky svedectvá o nezmyselných výruboch zaznamenávať. Námatkovo vyberáme z komentárov ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud stromov:

“...rúbanie lesov, stromov sa šíri touto krajinou ako mor. Čo sa to tu deje???... “

“...u nás vyrúbali v mene štiepky aj zákonom chránené stromy a nikto nič: sedem bágrov, štyria pilčíci a kilometre holiny - akože robia revitalizáciu potoka, hahaha! Aj starostovia neznalí veci to odobrili...”

“...to je nehorázne...drevárska lobby...”

“... na Kolibe ďalší výrub stromov a kríkov bez povolenia!!! Väčšina stromov mala do 80 cm, ale našlo sa aj pár nad 80. Ale väčšina bola aj tak nad 40, keby platil starý zákon, tak by mohli ešte rásť! V Občianskom združení Za lepšiu Kolibu Vás plne podporujeme! Nebolo by dobré spraviť nejaké spoločné vyhlásenie všetkých zainteresovaných ochranárskych a občianskych združení, prípadne na nejakej demonštrácii (aby nás bolo počuť) a žiadať to pozastavenie nového znenia zákona?...”

...u nás na Košariskách takto vyrúbali nádhernú alej zdravých jabloní cca 200 stromov, to je peklo...”

“...Všade sa to deje:   strom, ktorý vyrezali na zastávke trolejbusu 207 a 212 pri Justičnom paláci bol úplne zdravý...!”

... 120 rokov to rastie a má miesto na Zemi a potom sa tá krása kvôli pár strieborným v dym premení...”

“... tomuto sa nedá povedať inakšie ako vražda, bez ohľadu na to, či to ide na štiepku alebo nie...”

“...nielen na východe, úplne všade nám pred očami miznú remízky, zákutia a čaroháje. Tiež biotopy, stabilita, biodiverzita, krajinný obraz. Nech žije štiepka, nech žijú dotácie!...”

“...V súčasnosti môže správca toku robiť v koridore päť m. od brehu hocičo, čo sa prejavuje masívnymi výrubmi príbrežných drevín pod zámienkou protipovodňovej ochrany. Najnovšie som takúto hrôzu našiel na Váhu nad Liptovským Hrádkom. Celý ľavý breh v dĺžke niekoľko sto metrov poctivo “vymydlený”. Podľa môjho názoru by sa k tomu mala vyjadrovať štátna ochrana prírody a “povoďáci” by mali mať takéto zásahy dôkladne vyargumentované. V tomto konkrétnom prípade išlo zjavne o drevo na štiepku, o nič iné... Je to nehoráznosť čo robia, trebalo by sa pokúsiť im to aspoň skomplikovať…”

“...pri Soblahove smerom na Ostrý vrch som pri božej muke nafotil čerstvo vypílenú zdravú lipu s obvodom kmeňa cca 150 cm!!! Mohla sa umiestniť v súťaži Strom roka, keby…”

“...V obci Bolešov výrub brehového porastu okolo potoka. Ten porast zároveň slúžil ako medza v monokultúrnej krajine - likvidátori: elektrikári (firma MVM Žilina na podnet SSE). Po ich vyčíňaní v dĺžke asi 750-1000 m nezostal na mieste jediný strom, dokonca ani ker!

A druhý bolešovský prípad: Poľnohospodárske družstvo Bolešov si od štiepkarov objednalo čistenie sadov (čo je fajn), ale popri tom zničili aj veľkú časť najbližšej medze, takže dopad na krajinu je podstatne horší. Podľa vyjadrenia predsedu družstva ponechali enklávu "pôvodných drevín" (pár stromčekov však situáciu nezachráni)...”

...Staré rameno Váhu pri Trnovci nad Vahom - ten istý prípad. Kompletná devastácia brehových porastov...

Obec Dolná Breznica (okr. Púchov): v intraviláne obce vydal obecný úrad povolenie na výrub krásneho jabloňového sadu z dôvodu výstavby rodinných domov.

Obec Lednické Rovne: Drastický výrub brehového porastu v intraviláne obce. Podrobnosti som nezisťoval, zrejme sa realizovali vodohospodári. Ponechali tu minimum pôvodných stromov.

Snáď vám to trochu pomôže, ale prípadov neustále pribúda obávam sa, že stále bude. O ďalšom výrube viem napr. v obci Tuchyňa, kde dostali štiepkari príkaz brať všetko pod 80 cm.

Ďalšie príklady:

* stromoradie pri ceste I/50 medzi Svinnou a Bánovcami n. Bebravou

* celý lesík pri odbočke z cesty I/50 na Pravotice

* masívny výrub pri D1 pri obci Liptovské Vlachy pri Liptovskej Mare”.

“...Skladáme sa všetci, dotácia na jeden kubík štiepky je 50 Eur, to sa musí vyplatiť, veď za produkt, teda za teplo platíme všetci, pritom si neuvedomujeme, že jedinou skutočnou výživou lesa je hubami rozložené drevo...”

“…to je choré a tiež neverím tomu že by to malo ísť do spalovne to ide preč ako lacné drevo ale naspäť z toho idú drahé kuchyne či spálne…”

“... Čo bola vyhlásená súťaž, kto bude mať ako prvý z krajiny Saharu?...”

“...Vo všetkých kútoch Slovenska sa to deje, naozaj je to pohroma pre slovenskú prírodu. Miesta, ktoré som pravidelne navštevoval, úplne zmizli z povrchu zemského a s nimi napr. jedna z najväčších populácií penice jarabej v okrese Lučenec. Na zaplakanie, tá honba za peniazmi aj cez mŕtvoly…”

“...Keď som prvýkrát v živote počul výrazy ako biomasa a drevná štiepka (nejaká lesnícka TV relácia koncom 90. rokov), bolo to spomínané v súvislosti s cieleným pestovaním rýchlorastúcich drevín za účelom ich energetického využitia. Lenže potom nastúpila chamtivosť, kadejaké nie vždy zmysluplné dotácie a to, čo možno po celom Slovensku pozorovať v súčasnosti, má od toho, čo som si pod biomasou predstavoval pôvodne, na míle ďaleko a ešte je to účelovo prikrývané spoločensky prijateľne znejúcim pláštikom protipovodňových opatrení. Je mi z toho smutno...”

... Už dlhé roky bojujem za zachovanie prírodného prostredia. Na developerov a arogantných hlupákov však nemám dosť síl. Bolo by užitočné viac sa venovať školstvu a výchove. Nie však len virtuálne, ale prakticky. Za totality sme s deťmi a ich rodičmi sadili stromy mieru a tí už dnes dospelí ľudia tie stromy nedovolia vyrúbať. Páči sa mi myšlienka Zasaď si svoj strom!...”

“... Dnes som sa prešla do Prezidentskej záhrady a hľa: pri ihrisku vyrúbané štyri zdravé, hrubé, veľké stromy (pne, čo po nich ostali, sú evidentne zdravé). Už stred parku celý vykosený od stromov, trávnatá plocha (asi budeme dýchať to, čo produkuje tráva...). Niekomu zas vadili stromy. Však páni prezidenti zasadili na boku parku dajaké tie stromčeky, nie?...”

“Pozrite si môj album o zničenom Ondrejskom cintoríne…Komu všetkému by som to mohla dať na vedomie?”

“…Verejnosť už dávno upozorňovala, že nový zákon je zlý. dala konkrétne príklady. Ťažba dreva v CHKO Malé Karpaty, konrétne v bratislavskom lesoparku, ktorý na to vyhláškou vôbec nie je určený, výstavba v lesoparku a podobne. Tento model devastácie sa vo veľkom začal uplatňovať po celom Slovensku, Martin, Bardejov...”

A takto by sme mohli ešte dlho pokračovať. Arogancia moci a peňazí tu hrozí zničením všetkého živého.

 

Kľúčové slová: