Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zelené školy na Hrade

22. apríla - Deň Zeme privítali na Bratislavskom hrade stovky detí, ktoré sa tam zúčastnili otvorenia prezentácie programu Zelená škola. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo podujatie propagujúce environmentálnu výchovu na Slovensku.

V priestoroch Galérie NR SR na západnej terase Bratislavského hradu je až do konca tohto týždňa inštalovaná prezentácia mnohých projektov environmentálnej výchovy. Na jej otvorení sa zúčastnilo viac ako 500 návštevníkov, najmä žiakov a učiteľov z viacerých škôl, ktoré sa aktívne venujú environmentálnej výchove. Celosvetovo je evidovaných okolo 40 000 takzvaných Zelených škôl, z toho na Slovensku viac ako 250.

zelene_skoly_na_hrade

Záštitu nad podujatím prevzala herečka Zuzana Kronerová a poslanec Mikuláš Huba, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Mikuláš Huba sa vo svojom úvodnom vystúpení poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili nielen o vznik zaujímavej a pôsobivej výstavy, ale aj tým, ktorí projekt svojou každodennou aktivitou uvádzajú na jednotlivých školách do života. „Projekt Zelené školy patrí medzi to najlepšie, čo na Slovensku vo sfére starostlivosti o životné prostredie a v rámci smerovania k udržateľnejšej budúcnosti máme. Ak sa zhodneme na tom, že kvalita našich škôl zásadným spôsobom ovplyvňuje našu budúcnosť, potom sa zrejme zhodneme aj na tom, že od zelených škôl a ich kvality závisí do značnej miery to, či svet okolo nás bude zelený, krásny, zdravý, harmonický a udržateľný,“ vyhlásil Huba.

Počas otvorenia prezentácie organizátori pripravili bohatý program:

  • výučbové programy so zameraním na environmentálne témy ? žiaci a žiačky si prešli 6 stanovíšť, na ktorých si prakticky vyskúšajú, čo to znamená, keď je Deň Zeme na škole každý deň;
  • exkurziu na trase Devínska Kobyla – Devín;
  • tvorivé dielne, ekodivadielka a výstavky, ktoré zabezpečili školy zapojené v programe Zelená škola;
  • infostánky a aktivity v réžii bratislavských mimovládnych organizácií;
  • výstavu plagátov od Zelených škôl z celého Slovenska.

Program Zelená škola pomáha školám už deviaty rok realizovať environmentálnu výchovu spojenú s praktickými krokmi. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov a žiačok do konkrétnych projektov. Tí sa tak z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagogičkami a pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú  environmentálne a iné zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.