Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

ZELENÉ ŠKOLY NA HRAD!

Pozývame Vás 22. apríla 2013 o 10:30 na podujatie Zelené školy na Hrad!, ktoré organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica pri príležitosti Dňa Zeme v priestoroch galérie NR SRCieľom podujatia je prezentácia a propagácia environmentálnej výchovy na Slovensku. Zúčastnia sa ho aj žiaci a učitelia z viacerých škôl, ktoré sa venujú environmentálnej výchove. 
Záštitu nad akciou prebral prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Podujatie je organizované v rámci programu Zelená škola, najväčšieho environmentálneho programu na svete aj na Slovensku. Na svete je do programu zapojených vyše 40 tisíc škôl zo všetkých kontinentov a 250 slovenských škôl. 

Všetky informácie o programe Zelená škola nájdete na www.zelenaskola.sk. Podrobnosti o podujatí Zelené školy na hrad! nájdete na www.zelenaskola.sk/hrad.