Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Výzva prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi

Mikuláš Huba, poslanec NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava

Bratislava, 9. 12. 2015

Vážený pán prezident,

v prvom rade si Vás dovoľujem požiadať, aby ste nepodpísali vládne návrhy zmeny Ústavy SR a Trestného zákona, ktoré schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 8. a 9. decembra 2015.

Vecným dôvodom tejto mojej žiadosti sa nebudem bližšie venovať, keďže tieto dôvody v dostatočnom rozsahu a presvedčivo zazneli v parlamentnej rozprave, v stanoviskách právnych expertov ako aj v článkoch a mediálnych rozhovoroch (okrem iných aj s verejnou ochrankyňou práv).

Zmienim sa len o takpovediac procedurálnom dôvode, a tým je porušenie zákona o rokovacom poriadku NR SR. V závere zlúčenej rozpravy k  uvedeným vládnym návrhom som vystúpil s návrhom, aby sa oba návrhy vrátili predkladateľovi na dopracovanie (pozri cit. v prílohe). O tomto mojom návrhu sa malo v zmysle par. 71 zákona o rokovacom poriadku NR SR hlasovať. Pri následnom hlasovaní však spravodajca ani spravodajkyňa k týmto bodom programu hlasovať o mojom návrhu nedali, čo ma vedie k jednoznačnému názoru, že oba legislatívne návrhy sme postúpili do druhého čítania v rozpore so zákonom, a teda ani nemohli byť následne právoplatne prerokované a prijaté.

V druhej časti môjho listu by som Vás chcel, vážený pán prezident, požiadať o písomné zdôvodnenie Vášho podpisu pod ostatnou novelou stavebného zákona. Táto moja žiadosť nadväzuje na náš list, s ktorým sme sa na Vás spoločne s mojím kolegom poslancom Igorom Hraškom obrátili dňa 30. 9. 2015. V liste sme uviedli celý rad argumentov zdôvodňujúcich, prečo je prijatie tejto novely stavebného zákona celospoločensky nežiaduce, riskantné až nebezpečné. Pokiaľ viem, Združenie VIA IURIS sa na Vás obrátilo v tejto istej veci s ešte podrobnejším zdôvodnením. Úprimne by ma preto zaujímalo, prečo ste naše argumenty neakceptovali.

S úctou, Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Andrej Kiska

Prezident Slovenskej republiky

Bratislava

 

Príloha: 1

Príloha:

Citát z vystúpenia poslanca NR SR Mikuláša Hubu v parlamentnej rozprave, NR SR

„...Na záver budem trošku konkrétnejší a dotknem sa bezprostrednejšie týchto dvoch návrhov, ktoré nám vláda predložila.

Navrhujem, aby sme ich vrátili predkladateľovi na dopracovanie a zdôvodňujem to tým, že v skrátenom legislatívnom konaní nebolo možné seriózne posúdiť všetky aspekty predložených návrhov, ani vypočuť a zvážiť názory zainteresovanej verejnosti.

A úplne na záver budem osobný ak dovolíte. Za seba musím povedať, že väčšinu svojho života som prežil v policajnom štáte a nemám ani najmenšiu chuť čo i len riskovať, že sa do neho budem musieť opäť vrátiť.

Ďakujem za pozornosť."

Kľúčové slová: