Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Trestné stíhanie vo veci NLC - žiadosť o info

Prezídiu Policajného zboru, úradu boja proti korupcii

odboru boja proti korupcii Stred, Partizánska cesta 106

974 64 Banská Bystrica

 

Bratislava, 13. mája 2014

Číslo: 010/2014 – NLC

Vec: Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. - trestné stíhanie vo veci NLC

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o poskytnutie informácií o postupe a zisteniach trestného stíhania vo veci projektu realizovaného MPRV SR prostredníctvom Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene a financovaného z prostriedkov Európskych spoločenstiev. O začatí trestného stíhania ste nás upovedomili listom č. PPZ-118/BPK-S-2012 z 27. 11. 2012.

Ďakujem

S pozdravom  Ján Mičovský