Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ťažba dreva v bezzásahovej zóne

Vážený pán
Ing. Oto Horňák, CSc.
Riaditeľ
Slovenská inšpekcia životného prostredia

 

Vážený pán riaditeľ,

oznamujem Vám, že v chránenom území v najvyššom stupni ochrany, v Národnej prírodnej rezervácii Furkotská dolina, teda v bezzásahovej zóne (na ktorú poukazuje aj výrazné upozornenie Štátnych lesov TANAPu), sa už dlhšiu dobu vykonáva ťažba dreva, a to takým spôsobom, ktorý je v priamom rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny (ťažba nielen suchých, či poškodených jedincov, devastácia vegetácie a pôdneho krytu ťažkými mechanizmami, hlukové znečistenie a pod.).

Žiadam Vás týmto, vážený pán riaditeľ, o bezodkladnú aktivitu v tejto záležitosti, konkrétne o prešetrenie vyššie uvedených činností a uskutočnenie potrebných krokov (hoci aj v spolupráci s ďalšími kompetentnými subjektami) na zabránenie tejto závažnej protizákonnej a protispoločenskej činnosti.

S pozdravom Mikuláš Huba
Bratislava 7. 9. 2012