Vodné dielo Gabčíkovo

VD Gabčíkovo je podľa ministra Žigu riziková infraštruktúra

Reakcia poslanca M. Hubu na vystúpenie ministra Žigu na 59. schôdzi NR SR, 11. 12. 2015.

Z dažďa do kaluže, alebo: na Gabčíkovo doplatíme tak či tak

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave na tému Gabčíkovo na ostatnej schôdzi NR SR.

Bojovníci za Dunaj

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Tí, ktorí aspoň trochu dávali pozor na hodinách fyziky, vedia, že každá akcia vyvoláva reakciu. Niet preto pochýb, a nové svedectvá to stále dokazujú, že aj zámery na výstavbu vodných diel na Dunaji sa stretávali s odporom a negatívnymi reakciami od samého začiatku...

Gabčíkovo + 20

Pre mňa bolo a zostane budovanie vodných diel na Dunaji a všetko, čo s tým súviselo, symbolom násilia páchaného na prírode, miestnych obyvateľoch, vedcoch i ochranároch.

Ale, ako sa vraví, človek si zvykne aj na šibenicu. A tak si i my, ochranári, pomaly zvykáme na Vodné dielo Gabčíkovo a tíško závidíme rakúskym kolegom, ktorí dokázali presadiť, aby sa projekt priehrady pri Hainburgu nad Bratislavou zmenil na realitu populárneho národného parku.