klimatická zmena

Niekoľko viet k dezinformáciám o zmene klímy

Chcete podporiť túto výzvu? Kliknite sem

S potešením sledujeme, že téma klimatickej zmeny – donedávna u nás obchádzaná a bagatelizovaná – sa dostáva do väčšej pozornosti médií a politikov a stáva sa konečne predmetom verejnej diskusie. Zároveň s tým sa však objavujú aj mediálne výstupy, vyjadrenia alebo články, ktoré o tejto závažnej téme šíria dezinformácie a konšpiračné teórie –, či už z nevedomosti, alebo preto, že ich vytvárajú určité záujmové skupiny so zámerom relativizovať a spochybňovať výsledky dlhoročného vedeckého výskumu v tejto oblasti. Šírenie dezinformácií má za cieľ diskreditovať aj vedcov, ktorí údajne finančne profitujú z tzv. klimatického priemyslu. Zväčša ide o nepodložené a zavádzajúce informácie, ktoré sú v rozpore s novinárskou etikou.

Komentár SME

https://komentare.sme.sk/c/22184557/niekolko-viet-k-dezinformaciam-o-zmene-klimy.html

Vyrovná sa Slovensko so zmenou klímy?

Na parlamentnej pôde vystúpili poprední slovenskí odborníci na zmenu klímy Alexander Ač, Pavel Matejovič a Jozef Pecho. Tí v auguste otvoreným listom upozornili prezidenta SR a ďalších ústavných činiteľov na hrozivý priebeh procesov spojených so zmenou klímy a navrhli niektoré potrebné kroky.

ZMENA KLÍMY A MY

Vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu na úvod odborného seminára o zmene klímy v NR SR, 29. 9. 2015.

Vyrovná sa Slovensko so zmenou klímy?

Pozvánka na diskusno-prezentačné stretnutie k téme klimatickej zmeny.

K zameraniu zahraničnej a európskej politiky SR na r. 2014

Z reakcie M. Hubu na vystúpenie poslanca F. Šebeja k správe MZaEZ SR: Zameranie zahraničnej a európskej politiky SR na r. 2014 v NR SR, 6. 2. 2014.

To ako narábame s lesmi a drevom ma vážne znepokojuje

Svoje vystúpenie na margo Správy o stave lesného hospodárstva za r. 2011 začnem, ak dovolíte, lakonickým konštatovaním, že stav v našom lesnom hospodárstve a v narábaní s drevom evokuje vážne otázky a vzbudzuje oprávnené obavy.