Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vec: Interpelácia člena vlády                                            Bratislava 27. 2. 2014

Vážený pán minister,

ako člen vlády ste 26. februára 2014 hlasovali za definitívne pripojenie sa Slovenska ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022. Zároveň ste tým podporili potenciálne uskutočnenie alpských lyžiarskych disciplín a s tým súvisiacu výstavbu a prevádzku ďalších prírodu zaťažujúcich a ohrozujúcich zariadení a aktivít v chránenom území národného parku Nízke Tatry s dosahom na Národnú prírodnú rezerváciu Demänovská dolina. Inkriminované rozhodnutie vlády sa uskutočnilo na základe materiálu, ktorý ste sám na rokovanie vlády predkladali. Tento materiál však neobsahoval avizovanú komplexnú analýzu predpokladaných environmentálnych a finančných dopadov takého fatálneho zásahu do slovenskej prírody a krajiny.

Dovoľte mi, vážený pán minister, aby som sa Vás ako vecne príslušného predstaviteľa rezortu, do kompetencie ktorého patrí aj šport, prostredníctvom interpelácie opýtal, ako ste schopný garantovať, že príprava a prípadná realizácia tohto megapodujatia nebude mať negatívny vplyv na prírodu národného parku, keď ste prijali zásadné rozhodnutie o kandidatúre na zimnú olympiádu bez toho, aby ste čo i len rámcovo poznali jeho dôsledky?

S pozdravom  Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Dušan Čaplovič

Minister školstva, vedy a športu SR