Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Slatinkári píšu: poďakovanie a petícia

Radi zdieľame list zo Slatinky:

Milí priatelia,

v uplynulých dňoch sme sa obrátili na vás s prosbou o pomoc pri záchrane dedinky Slatinka a údolia rieky Slatina.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v januári prihlásili ako účastníci územného konania (cca 250 organizácii a jednotlivcov) – konanie je nateraz prerušené, stavebný úrad si vyžiadal v termíne do 31. 8. 2012 doplnenie súhlasov na výrub drevín a súhlasu štátnej vodnej správy. Snáď medzitým rozhodne aj ústavný súd o našom podaní ohladom procesu posudzovania. Nateraz nie je v tomto nutná ďalšia pomoc :-)

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli osobne pred týždňom pred parlament a vyjadrili svojou prítomnosťou protest proti príprave VD Slatinka a protest voči rozhodovaniu štátneho aparátu o rieke Hron a ďalších riekach na Slovensku. Materiály o probléme sme odovzdali viacerým poslancom, aby mali informácie o tom, že verejné zdroje žiadame nasmerovať do udržateľných opatrení v povodiach, nie do výstavby nových prekážok v tokoch, velkých nádrží a pod.

A do tretice – ďakujeme všetkým, ktorí už podporili, rozmýšľajú, že podporia alebo práve teraz kliknú na našu výzvu na ochranu prírodných spoločenstiev údolia: http://www.ekoforum.sk/peticia/slatinka

Martina Pauliková

dobrovolníčka Združenia Slatinka

Kľúčové slová: