Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Poslanec Ján Mičovský vyzýva ministra školstva, aby navrhol odvolanie riaditeľa školy pre vážne za porušenia zákona

dsc_1055

Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Ján Mičovský vystúpil na zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). V búrlivej atmosfére sa tam riešila správa hlavného kontrolóra KSK, ktorý potvrdil viacero porušení zákona riaditeľom košickej obchodnej akadémie. Na tieto závažné prešľapy upozornil pred časom učiteľ a bývalý predseda rady školy Oto Žarnay, ktorého po tejto kritike prepustili zo zamestnania.

Vedenie KSK na čele s predsedom Zdenkom Trebuľom však na výzvy o dôsledné doriešenie prípadu nereaguje. „Poslanci KSK prijali uznesenie, že správu hlavného kontrolóra berú na vedomie a tým zrejme považujú vec za uzavretú. Snahu o odvolanie riaditeľa školy z funkcie poslanci ignorovali, zodpovednosť neponesú ani pracovníci odboru školstva KSK. Neprešiel ani návrh, aby učiteľovi Žarnayovi ponúkli miesto učiteľa v škole v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, či na odbore školstva. Zistil som však, predseda Trebuľa môže riaditeľa školy odvolať na návrh ministra školstva, ak budú zistené závažné nedostatky. A tých bolo predsa potvrdených viac ako dosť! Vyzývam preto ministra školstva Dušana Čaploviča, aby využil možnosť, ktorú mu dáva zákon a toto odvolanie navrhol,“ poznamenal Ján Mičovský.

Hlavný kontrolór Vojtech Farkaš pritom poukázal na viacero porušení zákonov na Obchodnej akadémii Polárna Košice, odhalil nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v celkovej výške 79 000 eur, či porušenie finančnej disciplíny. Doložil tiež, že boli zbytočne zriadené dve nové pracovné miesta. „Nesmieme hovoriť iba o zistených nedostatkoch, rovina tohto problému je omnoho širšia,“ doplnil poslanec J. Mičovský. „Ide aj o osobnú odvahu Ota Žarnaya, ktorý poukázal na tieto prešľapy. Urobil správnu a šľachetnú vec, no užil si za to akurát očierňovanie a zostal kvôli tomu bez práce. To by ste mali vziať do úvahy a tomuto učiteľovi poďakovať. Minister školstva môže dokázať, že si Žarnaya váži, tak ako to nedávno verejne povedal. No v tom prípade musí za takéto porušenia zákona navrhnúť riaditeľovo odvolanie.“

Príloha: list poslanca Jána Mičovského ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Dučanovi Čaplovičovi:  TS_OLaNO_micovsky_minister