Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Poslanci žiadajú prezidenta, aby nepodpísal problematický zákon o ochrane prírody a krajiny

Poslanci  Mikuláš Huba, Martin Fecko a Ján Mičovský (z poslaneckého klubu OĽaNO) žiadajú listom prezidenta SR, aby nepodpísal vládny návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a vrátil ho naspäť do NR SR na opätovné prerokovanie. Návrh obchádza až ignoruje celý rad zásadných problémov a na druhej strane so sebou prináša niektoré nové problémy.

Ministerstvo životného prostredia nebralo do úvahy dlhodobú odbornú kritiku návrhu zákona, nevyužila sa ani možnosť zladiť požiadavky ochrancov prírody a lesníkov pri správe chránených území. Z veľkej časti bola ignorovaná aj hromadná pripomienka verejnosti a mimovládnych organizácií (podporilo ju viac ako 9300 občanov), MŽP akceptovalo iba zopár menej podstatných pripomienok. „K návrhu prišli desiatky zásadných pripomienok od nezávislých expertov a odborníkov, len poslanci OľaNO ich zaregistrovali okolo 120, čo by už samo o sebe malo byť dôvodom na vrátenie návrhu predkladateľovi na dopracovanie,“ poznamenáva poslanec Mikuláš Huba. K tomu treba prirátať, že neboli dodržané legislatívne pravidlá vlády tým, že zároveň so zákonom ministerstvo nepredložilo aj návrh príslušných vykonávacích predpisov a nezohľadnilo opodstatnené pripomienky medzi prvým a druhým čítaním.

Novela vo viacerých bodoch nezodpovedá smernici Rady európskych spoločenstiev o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Ochrana charakteristického vzhľadu krajiny bola dokonca z účelu zákona vypustená, ale sľubovaný návrh zákona o ochrane krajiny nebol predložený zároveň s týmto návrhom, zameraným takmer výlučne na prírodu. Niektoré body novely sú z hľadiska ochrany prírody a krajiny problematické, až škodlivé. „Po úpravách v zákone sú v mnohých prípadoch priamo ohrozené vzácne druhy rastlín alebo živočíchov. Sme tiež zásadne proti novým podmienkam výrubu stromov vo voľnej krajine, ktoré môžu súčasnú situáciu ešte viac zhoršiť. Bude to smerovať k živelnému výrubu drevín mimo obcí a lesov,  investori navyše budú platiť nižšie sumy určené na povinnú náhradnú výsadbu,“ doplnil poslanec Ján Mičovský.

Poslanci upozorňujú aj na veľmi pálčivý problém, ktorý v novele nemá jasné pravidlá: Riešenie náhrad za obmedzenie vlastníckeho práva – teda zámeny štátnych za súkromné pozemky – vytvára obrovské riziko pre aktivity špekulantov, ktorí „poľujú“ po lukratívnych pozemkoch. Napr. podnikateľ si kúpi pozemok v neprístupnej divočine, a vzápätí sa ho v tom istom okrese pokúsi vymeniť za pozemok v blízkosti termálneho kúpaliska, z ktorého môže profitovať.