Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Personálne zmeny v štátnej správe - Interpelácia adresovaná predsedovi vlády SR, pánovi Robertovi Ficovi

Vážený pán predseda vlády,

po každej výmene vlády sme svedkami väčších či menších personálnych zmien v štátnej správe. V oblasti, ktorou sa prioritne zaoberám, vošli do novodobých dejín Slovenska najmä dve vlny takýchto čistiek. Prvá sa spája s druhou vládou Vladimíra Mečiara a druhá s prvou vládou Roberta Fica. Aj keď je treba zároveň dodať, že k bezprecedentným čistkám v rezorte životného prostredia došlo v čase, keď rezort viedli nominanti Slovenskej národnej strany, a nie SMERu–Sociálnej demokracie.  Za spomínanej vlády SNS nad ministerstvom životného prostredia bola odvolaná väčšina zásadových a kvalifikovaných riaditeľov, ba i radových odborných pracovníkov správ národných parkov. O prácu prišli inšpektori životného prostredia, ktorí sa znepáčili svojim nadriadeným, ale aj viacerí vedúci odborných útvarov ministerstva životného prostredia, ktorí nikdy neboli členmi žiadnej politickej strany a zabezpečovali solídnu odbornú úroveň tohto rezortu. Došlo tým k nenapraviteľným morálnym škodám a ľudským i odborným stratám, za ktoré sa nik dosiaľ postihnutým pracovníkom ani len verejne neospravedlnil – ak nerátam moje zástupné ospravedlnenie sa za iných funkcionárov, pôsobiacich na vysokých postoch vo sfére ochrany životného prostredia, po mojom zvolení do funkcie predsedu príslušného výboru v apríli 2012.

Čo je však ešte horšie, aj po voľbách 2012 boli prepustení ďalší kvalitní pracovníci zo štátnej správy, či inšpekcie. Určite nie náhodou sú to zväčša práve tí, ktorí sa zasadzovali za účinnú ochranu životného prostredia a nebáli sa ísť v záujme ochrany celospoločenských hodnôt do sporu s vplyvnými jednotlivcami či skupinami.

Moja interpelácia na Vás, vážený pán predseda vlády, teda znie:

Má, podľa Vás, Slovensko taký nadbytok schopných a zásadových ľudí, ochotných pôsobiť v štátnej správe, aby sme si mohli dovoliť ľahkovážne sa zbavovať tých najlepších z nich?
Budete sa snažiť prehodnotiť rozhodnutia šéfov rezortov z čias vašej predchádzajúcej vlády, a tým sa pokúsiť získať kvalitných ľudí, ktorí v tom období prišli o prácu, späť do štátnej správy?

Zastavíte trend ďalšieho prepúšťania kvalitných ľudí zo štátnej správy pre životné prostredie, ako aj z ďalších rezortov?

Zasadíte sa za to, aby pracovníci v štátnej správe, ktorí sa vďaka svedomitému výkonu svojej funkcie dostávajú do sporov s tými, ktorí chcú obísť zákon a ohroziť celospoločenské hodnoty, mali istotu, že za takéto zásadové postoje nebudú svojimi nadriadenými trestaní, odvolávaní z funkcií či dokonca prepúšťaní zo zamestnania.

S pozdravom a nádejou na skorú a konštruktívnu odpoveď

Mikuláš Huba
Bratislava, 28. júna 2012