Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Otvorený list primátorovi Bratislavy po roku: žiadosť o odpoveď

Pred rokom, v júli 2011, som Vám, vážený pán primátor Bratislavy a prvý viceprezident Únie miest Slovenska, poslal otvorený list, v ktorom sme, spolu s mojimi spolupracovníkmi a spolupracovníčkami, ocenili zmenu postojov mesta pod Vaším vedením ku kauze PKO a zároveň sme Vám pripomenuli aj niektoré ďalšie problémy v oblasti ochrany prírody, pamiatok a životného prostredia, s ktorými Bratislava zápasí.

Po roku som nútený konštatovať, že dosiaľ som na tento svoj list nedostal vecnú a konkrétnu odpoveď, ak nerátam náš pomerne krátky rozhovor na túto tému v lete minulého roku a skutočnosť, že - zväčša nepríjemné - odpovede na nastolené otázky „prináša sám život.“

Dovoľujem si Vám preto adresovať nasledujúcu „interpeláciu“ s opätovnou žiadosťou o stručné a konštruktívne písomné reakcie na všetky námety, obsiahnuté v spomínanom otvorenom liste.

S pozdravom

Mikuláš Huba, poslanec NR SR
Bratislava 17. júl 2012