Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ospravedlnenie

V uplynulých rokoch bol z rezortu životného prostredia bezdôvodne prepustený celý rad odborne zdatných a zásadových pracovníkov (riaditelia a pracovníci národných parkov, inšpektori životného prostredia, kompetentní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia, vedúci odborov MŽP a ďalší).

Dialo sa tak najmä počas pôsobenia nominantov Slovenskej národnej strany vo vedení tohto rezortu, ale aj neskôr. Nespravodlivo postihnutým pracovníkom sa za to nikto kompetentný dosiaľ verejne neospravedlnil.

Keďže som bol v týchto dňoch zvolený za predsedu vecne príslušného Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, rád by som využil túto príležitosť a vyslovil poľutovanie nad vyššie uvedenou skutočnosťou a zároveň vyjadril nádej, že nové vedenie MŽP SR týchto odborne zdatných a čestných ľudí morálne rehabilituje a prizve k spolupráci.

Bratislava 17.4.2012