Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Naše lesy sú vec verejná, a nie (len) poľovný revír

(Z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave o návrhu novely zákona o poľovníctve.)

...Je skvelé, že z novely zákona zrejme vypadne ustanovenie o ďalšej liberalizácii vstupu motoriek, „štvorkoliek“ a terénnych automobilov do našich lesov. Ale som zhrozený z toho, ako sa vôbec mohlo do návrhu zákona niečo také dostať. A to paradoxne zo strany tých, ktorí nás tu nedávno strašili rizikom nárastu počtu bicyklov na lesných cestách.

Ďalšia vec, na ktorú chcem poukázať, a zároveň v tomto smere podporiť pozmeňujúci návrh pánov poslancov Mičovského a Fecka, je zákaz vytvárania, či rozširovania zverníc v chránených územiach.

Dôležité sú však aj ďalšie požiadavky, ktoré tu odzneli. Napríklad tá, aby Slovenská poľovnícka komora bola povinnou osobou v zmysle Zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, či návrh na dobrovoľné členstvo v komore, alebo navrhované zmeny, týkajúce sa väčšej regulácie inštitútu spoločných poľovačiek...