Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Národná rada odmietla realizovať svoje vlastné uznesenie

Hlasovanie väčšiny poslancov a poslankýň NR SR z 13. marca 2013 svojou „troškou do mlyna“ opäť prispelo k erózii právneho štátu na Slovensku, keďže neprešiel môj procedurálny návrh, ktorým som navrhol doplniť program 16. schôdze NR SR o správu o plnení Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR tak, ako to vyplýva z Uznesenia NR SR č. 1989/2002, bod B. Túto správu, štruktúrovanú podľa jednotlivých rezortov, má vláda SR v zmysle citovaného uznesenia predkladať do Národnej rady SR každoročne do 31. marca. Vláda i parlamentná vládna väčšina ignorovaním tejto skutočnosti dáva jasne najavo to, ako „vážne“ berie programové vyhlásenie vlády i platné parlamentné uznesenie. Parlament sa takto dobrovoľne oberá o vlastné kontrolné právomoci, znižuje svoju vážnosť v očiach verejnosti a prejavuje nebezpečnú mieru tolerancie voči vláde SR a jej nesplneným povinnostiam vo vzťahu k Národnej rade SR.

Mikuláš Huba