Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Namiesto istôt hazard a skaza

Vec: Interpelácia predsedu vlády                                       Bratislava 27. 2. 2014

Vážený pán predseda vlády,

ako predseda vlády ste 26. februára 2014 hlasovali za definitívne pripojenie sa Slovenska ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022 s predpokladom usporiadania alpských lyžiarskych disciplín na území národného parku, kde má byť - v zmysle zákona - ochrana prírody nadradená nad všetky ostatné aktivity. Navyše, inkriminované rozhodnutie vlády pod Vaším vedením sa uskutočnilo na základe materiálu, ktorý neobsahoval avizovanú komplexnú analýzu predpokladaných environmentálnych a finančných dopadov takého fatálneho zásahu do slovenskej prírody a krajiny.

Dovoľte mi, vážený pán predseda vlády, aby som sa na Vás v tejto súvislosti prostredníctvom interpelácie obrátil s jedinou otázkou: čo Vám dáva právo takto hazardovať so slovenskou prírodou, ktorú by sme tu mali radi aj v čase, keď Vy už budete na politickom dôchodku a následky Vašich neuvážených rozhodnutí budú nútení/é znášať iní/é?

Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás dovoľujem  požiadať, aby ste svoje rozhodnutie z 26. 2. 2014 prehodnotili.

S pozdravom Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Robert Fico

Predseda Vlády SR