Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Je čas odísť, pán minister! Nemyslíte?

Vec: Interpelácia člena vlády                                              Bratislava 27. 2. 2014

Vážený pán minister,

ako člen vlády a vrcholný predstaviteľ rezortu, do kompetencie ktorého patrí aj ochrana prírody, ste 26. februára 2014 hlasovali za pripojenie sa Slovenska ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022. Podporili ste tým predpokladané usporiadanie alpských lyžiarskych disciplín na území národného parku a v bezprostrednom styku s Národnou prírodnou rezerváciou Demänovská dolina. Zároveň ste rezignovali na úlohu vopred vypracovať komplexnú analýzu očakávaných environmentálnych dopadov takého podujatia na slovenskú prírodu a krajinu.

Dovoľte mi, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s jedinou otázkou: nepovažujete toto svoje konanie za dostatočný dôvod na odstúpenie z funkcie?

S pozdravom Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Peter Žiga

Minister životného prostredia SR