Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Facebook-ové postrehy

S blížícími se volbami roste intenzita krásných řečí a slibů. Konečně by však mělo dojít na starou moudrost, že člověka nesoudíme podle slibů, ale činů.

Věřím, že po tolika špatných zkušenostech s medovými hlasy zvítězí rozum voličů a budou vybírat za poslance ty, kteří dokázali celým životem, že jim jde o veřejný prospěch, ochranu hodnot a budoucnost Slovenské republiky.

Přiznám se, že již dlouho mi chybí mezi představiteli Slovenska např. prof. Mikuláš Huba. Nyní jsem se dozvěděl, že kandiduje jako nezávislá osobnost na kandidátce Obyčejných lidí.

Batislava Nahlas

To mne vedlo k tomu napsat několik řádek, aby si volič mohl ověřit fakta mnou napsaná. Již za minulého režimu patřil Maňo Huba k předním ochranářům a nosil svoji kůži na trh, neboť on to byl, kdo podepisoval množství podnětů k ochraně přírodních a kulturních hodnot doslova od Dunaje k Tatrám - za všechny zmiňme jen Bratislavu nahlas, vyšetřovanou dvakrát StB, která byla vydaná jako zápis základní organizace SZOPK, tedy s jeho podpisem.

O jeho tehdejší odvaze svědčí i to, co mohu potvrdit ze své zkušenosti: nebál se v zájmu věci spolupráce ani se mnou, ač věděl, že jsem chartista. Nezůstávalo jen u podnětů, od počátku zachraňoval kulturní poklad Slovenska-lidovou architekturu, dodnes každoročně opravuje dřevěnice po celém Slovensku. Po vzniku nového režimu byl to on, kdo z pozice předsedy výboru pro životní prostředí SNR pokládal spolu s dalšími osvícenými lidmi základy ochrany životního prostředí na Slovensku. Jako nestraník se poté v politice již neangažoval, namísto toho pracuje jako vědec v Geografickém ústavu (zvláště se zabývá historickými strukturami krajiny, environmentální geografií a udržitelným rozvojem, resp. udržitelným způsobem života), přednáší studentům na několika universitách, zvláště na Komenského univerzitě v Bratislavě a na Palackého universitě v Olomouci.

Je i nadále veřejně činný, napsal velké množství článků, desítky knih a sborníků a je předsedou Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR, prosazující dlouhodobý cíl, vytýčený na úrovni OSN i EU – trvale udržitelný kvalitativní rozvoj.

Za svoji práci dostal i několik domácích i zahraničních cen, účastní se mezinárodních konferencí, kde důstojně reprezentuje slovenskou vědu anebo nevládní sektor (např. jako asi jediný s zúčastnil na všech konferencích procesu Životní prostředí pro Evropu).

Kdo už jiný, než takto angažovaný, erudovaný a obětavý člověk by měl být zástupcem občanů v parlamentu? Jsem taky rád, že na kandidátce Obyčajných ľudí a nezávislých osobností se nacházejí i další ochranáři, m.j. Richard Medal (č 48).