Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Chceme vedieť ako to bolo s určením dobývacieho priestoru v Detve

Pred týždňom som sa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a nadväzujúcich právnych predpisov obrátil na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici so žiadosťou o poskytnutie kópie kompletného spisu konania o určení dobývacieho priestoru Detva na ložisku rúd zlata v lokalite Biely vrch navrhovaného firmou Eastern Mediterranean Resources - Slovakia, s.r.o., vrátane:

  • všetkých dokladov, ktoré boli doložené k návrhu na určenie dobývacieho priestoru (aj s kópiami obálok, v ktorých boli doručené) podľa § 28 ods. 1 písm. a) až f),
  • stanoviska Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici k odvolaniam účastníkov konania,
  • stanoviska Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici,
  • stanoviska Banskobystrického samosprávneho kraja k návrhu na určenie vyššie uvedeného dobývacieho priestoru.

Odpoveď - spolu s požadovanými kópiami dokladov - by mala prísť v najbližších dňoch.

Mikuláš Huba