Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Bojovníci hodní úcty

Odhad korupcie na Slovensku prekročil 500 miliónov eur. Za tieto peniaze by sme mohli každý rok vybudovať 10 nemocníc, trvalo zvýšiť všetkým učiteľom platy o 600 eur, či vytvoriť vyše 100 000 pracovných miest.

                  „Je strašné, že sa korupčnými stokami z našej krajiny každý rok vytratí  takáto obrovská suma. Ešte horšie však je, že sa spolu s ňou stráca aj viera občanov v spravodlivé fungovanie štátu“ hovorí Ján Mičovský, člen poslaneckého klubu OĽANO a zároveň Biela vrana,  ktorá má s politickou korupciou v štátnych lesoch smutné  skúsenosti.

Boj s korupciou je zapísaný aj v rodnom liste OĽANO a je nepochybne jedným z tých motívov, ktoré občanov vstúpivších do politiky  vďaka projektu Igora Matoviča prirodzene spájajú. Táto okolnosť dostala teraz vyjadrenie  aj v podobe návrhu zákona o podpore bojovníkov s korupciou, ktorý všetci „obyčajní“, ako vôbec prvý zo zákonov, predložia dnes spoločne.

Prvotným cieľom zákona je povzbudiť občiansku iniciatívu pri boji s korupciou. „Ľuďom,  ktorí dokážu prekonať strach a poukázať na temné prúdy, ktoré z peňaženky každého občana  vymývajú mesačne stovky eur treba prisúdiť štatút občanov, ktorí si zasluhujú nielen prirodzenú úctu, ale aj účinnú podporu a pomoc, pretože boj s korupciou sa bez ich odvahy vyhrať nedá“, zdôrazňuje podpredsedníčka NR SR  Erika Jurinová.

Návrh zákona poskytuje  oporu všetkým, ktorí sa už nechcú len nečinne prizerať korupčnému mrzačeniu Slovenska. Ľudia, ktorí poukážu na konkrétny prípad, môžu vďaka tomuto zákonu počítať s rozsiahlou ochranou svojej identity, obráni ich pred šikanovaním, zaručí im informácie o priebehu vyšetrovania, ponúka im právne poradenstvo  a v prípade porušenia zákona umožní aj náhradu škody. Charakteristickou vlastnosťou zákona je jeho vysoká komplexnosť. Je  zameraný nielen na 36 korupčných trestných činov, ale aj na nekalé praktiky, ktoré – hoc nie trestné – bývajú zdrojom veľkých spoločenských škôd. Zákon rieši korupciu tak na pracoviskách, ako aj v externom prostredí, pričom sa vzťahuje aj na sudcov. Organizácii, kde sa podozrenie z korupcie vyskytne, zákon vnucuje   štatút monitorovaného zamestnávateľa, čo výrazne obmedzí jeho právomoci voči svojim zamestnancom. Ohlasovatelia korupcie môžu byť za svoju odvahu finančne odmenení, nevynímajúc ani  novinárov, ktorí vo svojich príspevkoch poukážu na konkrétne korupčné prípady.

Dôležitým signálom o ctení si občianskej odvahy je aj ustanovenie, aby občania, ktorí dokázali významne zabojovať s hydrou korupcie boli odmenení  štátnymi vyznamenaniami. Zaujímavou časťou zákona je aj stať venovaná protikorupčnej výchove. „Ak učíme deti už v materských školách triediť odpad, čo je iste správne, mali by sme ich rovnako učiť už odmalička rozoznávať dobro od zla a viesť ich premyslene k občianskej statočnosti“,  pripomína známy environmentalista Mikuláš Huba.

    „V našom klube vidíme tri dôležité spoločenské účinky takéhoto zákona“, hovorí právnik a poslanec Miroslav Kadúc. „Predovšetkým tu vnímame výzvu k tomu, aby sa ľudia nebáli zlo, s ktorým sa stretajú,  verejne pomenovať. V návrhu je  taktiež obsiahnuté  uistenie, že konanie takýchto ľudí považujeme  za príklady hodné nasledovania. Na a napokon tu možno prečítať aj vážne memento tým, ktorí zlo korupcie páchajú: pozor, občania sa prebúdzajú a budú čoraz častejšie vystupovať z tieňa spoločenskej nevšímavosti i osobného strachu. Tento protikorupčný multivitamín   môže mať pre morálnu kondíciu našej krajiny mimoriadne ozdravný účinok“.

Rozsiahly zákon so 44 stranami otvára dve dôležité cesty. Jednou sa do našej krajiny môžu vrátiť milióny, ktoré nám dnes chýbajú takmer všade. Druhou česť, ktorú z našich svedomí vykrádali  majitelia drzej istoty, že občan možno aj vidí, no určite nepovie.

Môžeme si ho dovoliť neprijať?

poslanec NR SR Ján Mičovský: jan.micovsky@nrsr.sk