Voda a jej ochrana vo volebných programoch politických strán pre voľby 2020

Metodika: Analyzovali sme programy 9 politických subjektov, preferencie ktorých sa pohybujú dlhodobo nad 5 %.

 • Smer-SD
 • PS/Spolu
 • Za ľudí
 • ĽSNS
 • OĽaNO
 • Sme rodina
 • KDH
 • SaS
 • SNS

Brali sme do úvahy:

1. Program v danej oblasti, jeho kvalitu, rozpracovanosť, detailnosť, konkrétnosť…

2. Prítomnosť a umiestnenie na kandidátke dôveryhodných a kompetentných odborníkov a odborníčok, schopných tento program realizovať.

3. Deklarovanie životného prostredia (ŽP) ako top priority.

Vznikli tieto skupiny:

Smer-SD

Bez programu pre ŽP.

Z čoho logicky vyplýva, že aj pri ostatných kritériách bude nula.

--------------------------------------------------------------------------------------------

SNS a ĽSNS

Pár viet o ŽP. Konkrétne opatrenia, týkajúce sa vody, chýbajú.

Pri ostatných kritériách figuruje nula.

----------------------------------------------------------------------------------------------

KDH

Vode venujú cca pol strany.

Experti/ky – neidentifikovali sme.

Top priorita – nie.

- dôraz na Žitný ostrov

- prevencia povodní (lesy, poľnohospodárstvo)

- kanalizácia a ČOV

- dažďová voda

- voda v mestách

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sme rodina

Vode venujú značnú pozornosť.

Experti/ky – neidentifikovali sme.

Top priorita – nie.

Veľmi kritickí vo vzťahu k doterajšej vodnej politike štátu.

Viacero opatrení:

- voda a staré environmentálne záťaže

- obnova lesov a mokradí

- kanalizácia a ČOV

- protipovodňové hrádze – poldre

- starostlivosť o toky

- ochrana brehov a brehových porastov

- dažďová voda a jej využívanie

- kontrola, monitoring, sankcie

------------------------------------------------------------------------------------------------

OĽaNO

Vode venujú značnú časť kapitoly o ŽP  (cca 1 stranu) a 5 opatrení spomedzi 22, ktoré kapitola ŽP obsahuje. Program má však štyri roky a dosiaľ (9. 2. 2020 – pozn. aut.) nebol aktualizovaný.

Experti/ky – áno.

Top priorita – nie.

- NIE ropovodu cez Žitný ostrov

- kanalizácia a ČOV

- zadržanie vody v krajine

- dažďová voda

- nový vodný zákon

------------------------------------------------------------------------------------------------

SaS  

Vode venujú značnú pozornosť (1,5 strany).

Experti/ky – áno.

Top priorita – nie.

Podkapitola kapitoly ŽP

Dostupná voda (cca 1 strana)

Časti:

1. Zelená ochrane vody

2. Zelená otvorenému informovaniu

3. Zelená moderným vodným elektrárňam

4. Zelená vyváženým protipovodňovým opatreniam

spolu: 8 opatrení (o. i. odmietajú výstavbu vodárenských nádrží Tichý potok a Slatinka)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Za ľudí

Experti/ky – áno.

Top priorita – nie.

Podkapitola ŽP – Voda je zdroj života (cca 3/4 strany)

6 opatrení:

- voda a udržateľné poľnohospodárstvo – redukcia priemyselných hnojív

- ochrana vôd pred znečistením mikroplastmi, liečivami a nebezpečnými chemikáliami

- kanalizácie a ČOV (sľubujú nárast o 10 %)

- zadržiavanie a využívanie vody v krajine – aj klimatická funkcia

- obnova prirodzeného charakteru vodných tokov a okolitej krajiny

- menej betónu – viac prírode blízkych riešení

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PS/Spolu

Vode venujú značnú pozornosť a majú ju spracovanú najpodrobnejšie (dve strany).

Experti/ky – áno.

Top priorita – áno.

Názov podkapitoly: Živé rieky, ochrana vôd

15 opatrení v 5 častiach (2 strany) :

1. Revitalizujeme vodné toky

2. Primeraná ochrana proti povodniam

3. Nová vodná politika

4. Stop novým veľkým priehradám

5. Účinnejšia ochrana, kontrola a prevencia

- - - -

Záver

Najčastejšie (spoločné):

- dobudovanie kanalizácií a ČOV (takmer všetci)

- protipovodňová ochrana a zadržanie vody v krajine (takmer všetci)

- zachytávanie dažďovej vody (KDH, Sme rodina, OĽaNO)

- súvis s odpadmi, poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom atď. (Za ľudí, Sme rodina, OĽaNO, PS/Spolu)

- prehodnotenie MVE (SaS, Za ľudí, PS/Spolu)

- ochrana prírodného charakteru tokov (Za ľudí, Sme rodina, PS/Spolu)

Špecifiká a osobitný dôraz:

 • Informovanosť spotrebiteľov o kvalite vody (SaS)
 • Zapájanie verejnosti (Za ľudí, Sme rodina)
 • Zlepšenie monitoringu (PS/Spolu, Sme rodina, SaS)
 • Vzťah medzi zelenou a sivou infraštruktúrou (SaS, PS/Spolu, Za ľudí)
 • Akumulácia vody v sídlach (KDH, Sme rodina, PS/Spolu)
 • Žitný ostrov (KDH, OĽaNO, Sme rodina)
 • Starostlivosť o vodné toky a ich revitalizácia (PS/Spolu, Za ľudí, Sme rodina)
 • NIE ropovodu cez Žitný ostrov (OĽaNO)
 • Nový vodný zákon (OĽaNO, PS/Spolu)
 • Ochrana prírody a ŽP ako morálna povinnosť (KDH)

Poradie (od najlepšieho hodnotenia po najhoršie):

1. PS/Spolu

2. - 4.  OĽaNO, SaS, Za ľudí

5. - 6. Sme rodina, KDH

7. - 8. SNS, ĽSNS

9. Smer-SD

 

Spracoval: Mikuláš Huba (STUŽ/SR, ZO SZOPK č. 6, S-O-S), 6. 2. 2020