Projekt záchrany ľudovej architektúry na Slovensku

Ľudia z mlyna

Kapitola z knihy Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
To, že sa nám v priebehu hektických dvoch týždňov podaril na Mlyne malý zázrak, urobiť z posunutej a polozavalenej trosky vynovenú stavbu, stojacu na pôvodnom mieste s vymenenými základovými brvnami i povalovými hradami, s novým krovom a strechou i s čiastočne upraveným okolím, nám dodalo také sebavedomie, že z neho žijeme v ťažkých chvíľach dodnes...

Prví dreveničiari

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Na jeseň v roku 1973 si vo vinárni Korzo na Rybnom námestí dávame so spolužiakom Milom Salaiom slávnostný záväzok, že my tú našu ľudovú architektúru zachránime. Keď nie všetku, tak aspoň to, čo zvládneme...