Kvačianska dolina

Sen premenený na skutočnosť

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Málokedy v živote som zažil podobný pocit. Zmes nadšenia, radosti, dojatia, sebauspokojenia, úľavy a neviem čoho ešte všetkého, čo v nás spoluvytvára prenikavý pocit šťastia. Ten prchavý, krátkotrvajúci a nedefinovateľný stav duše, keď sa Vám zdá, že sa dotýkate hviezd a že kvôli tejto chvíli sa oddalo narodiť a má zmysel žiť. Takéto chvíle som zažíval počas prvých dvoch septembrových týždňov roku 1980, ktoré vyvrcholili v prvú októbrovú nedeľu...