historicky/pamiatkovo hodnotné objekty

Kokávčania

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Kokávka tvoriaca súčasť Muránskej Zdychavy sa stala celoživotnou láskou Miša a Anky Greškovcov. Od roku 1984 tam strávili veľkú časť voľného času a spolu s nimi najmä priatelia a priateľky zo ZO 13...