ľudová architektúra

Sen premenený na skutočnosť

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Málokedy v živote som zažil podobný pocit. Zmes nadšenia, radosti, dojatia, sebauspokojenia, úľavy a neviem čoho ešte všetkého, čo v nás spoluvytvára prenikavý pocit šťastia. Ten prchavý, krátkotrvajúci a nedefinovateľný stav duše, keď sa Vám zdá, že sa dotýkate hviezd a že kvôli tejto chvíli sa oddalo narodiť a má zmysel žiť. Takéto chvíle som zažíval počas prvých dvoch septembrových týždňov roku 1980, ktoré vyvrcholili v prvú októbrovú nedeľu...

Prví dreveničiari

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Na jeseň v roku 1973 si vo vinárni Korzo na Rybnom námestí dávame so spolužiakom Milom Salaiom slávnostný záväzok, že my tú našu ľudovú architektúru zachránime. Keď nie všetku, tak aspoň to, čo zvládneme...