Čierny Balog

Balocká železnička a ľudia, ktorí to celé začali

Kapitola z knižky Mikuláša Hubu: Môj vesmír II.:
Môj bezprostredný vzťah k Balogu sa zrodil začiatkom 70. rokov minulého storočia, keď som pešo putoval z Brezna do Lomu nad Rimavicou a ďalej na hriňovské Biele Vody. Bolo dusné predpoludnie...

Z archívu: O zaslúžilých úzkorozchodníkoch

Nie často sa môžeme pochváliť, že naša krajina je v niečom veľmocou. Donedávna bolo Slovensko veľmocou čo do počtu i dĺžky tratí úzkorozchodných lesných železníc. Ale už nie je. Naopak. Musíme vynakladať zúfalé úsilie na záchranu tej poslednej prevádzkyschopnej. Je to tá, o ktorej sa v poslednom čase tak veľa hovorí: Čiernohronská (či správnejšie Čiernobalocká?) železnička – bývalá kráľovná slovenských úzkorozchodných lesných železníc.