Deň Zeme

Slatinské vyhlásenie ochrancov životného prostredia

Za obranu našich domovov a prírodného dedičstva

Slatinka 22. apríla 2024 - Deň Zeme

My, mimovládne organizácie, platformy Ekofórum, Klimatická koalícia, Špirála a Slovenský ochranársky snem a osobnosti ochrany životného prostredia vyhlasujeme:

Slovensko je naším domovom. Spoločne tu žijeme, pracujeme, oddychujeme a zažívame s našimi rodinami aj susedmi dobré aj horšie chvíle. A to bez ohľadu na to, koľko generácií našich predkov a kde presne vytvárali to, čo je dnes našou vlasťou. Ceníme si spoločné tradície a zvyky, našu históriu a rozmanitú kultúru. Všetkých nás spája láska k slovenskej prírode. Je obrazom nás samých, aj generácií tých, čo tu žili pred nami. Je naším spoločným dedičstvom, ktoré odovzdáme tým, čo prídu po nás. Je našou povinnosťou chrániť a zveľaďovať ho bez narušenia jeho hodnoty, rôznorodosti a jedinečnosti.

Obama vs. Fico

Barack Obama na Deň Zeme verejne vyhlásil, že niet väčšej hrozby pre našu planétu, ako je globálna zmena klímy.

Mr. Fico a spol. majú opačný názor - preto podporujú dnes už klasické - lepšie povedané anachronické -  zdroje energie, vrátane spaľovania vysoko toxického hnedého uhlia a lignitu na Hornej Nitre, namiesto energetických úspor a zvyšovania energetickej efektívnosti, ktorá je u nás stále ešte žalostne nízka (v prepočte na jednotku HDP 2 - 3 krát nižšia ako v technologicky vyspelých krajinách).

Zelené školy na Hrade

V priestoroch Galérie NR SR na západnej terase Bratislavského hradu je až do konca tohto týždňa inštalovaná prezentácia mnohých projektov environmentálnej výchovy. Na jej otvorení sa zúčastnilo viac ako 500 návštevníkov, najmä žiakov a učiteľov z viacerých škôl, ktoré sa aktívne venujú environmentálnej výchove.