Slatinské vyhlásenie ochrancov životného prostredia

Za obranu našich domovov a prírodného dedičstva

Slatinka 22. apríla 2024 - Deň Zeme

My, mimovládne organizácie, platformy Ekofórum, Klimatická koalícia, Špirála a Slovenský ochranársky snem a osobnosti ochrany životného prostredia vyhlasujeme:

Slovensko je naším domovom. Spoločne tu žijeme, pracujeme, oddychujeme a zažívame s našimi rodinami aj susedmi dobré aj horšie chvíle. A to bez ohľadu na to, koľko generácií našich predkov a kde presne vytvárali to, čo je dnes našou vlasťou. Ceníme si spoločné tradície a zvyky, našu históriu a rozmanitú kultúru. Všetkých nás spája láska k slovenskej prírode. Je obrazom nás samých, aj generácií tých, čo tu žili pred nami. Je naším spoločným dedičstvom, ktoré odovzdáme tým, čo prídu po nás. Je našou povinnosťou chrániť a zveľaďovať ho bez narušenia jeho hodnoty, rôznorodosti a jedinečnosti.

Dnes však žijeme v dobe, keď ochrana životného prostredia už nie je len o zachovaní jeho krásy. Čistý vzduch a voda, dostatok úrodnej pôdy či zdravých potravín nie sú samozrejmosťou v každom kúte Zeme. Zmena klímy sa už prejavuje aj u nás. Preto sa musíme spojiť a urobiť všetko pre to, aby naša krajina bola pripravená a odolná voči týmto nástrahám. Zdravé životné prostredie a príroda totiž znamená nielen dostatok zdrojov. Znamená zdravie, prosperitu a bezpečnosť.

Práve teraz musíme chrániť slovenskú prírodu bok po boku, bez ohľadu na politické presvedčenie, pôvod, vzdelanie a všetko ostatné, čo nás odlišuje jedného od druhých. Práve teraz musia prestať politici v parlamente aj vo vláde uprednostňovať svoj úzky prospech pred záujmami ľudí a prírody. Štátne inštitúcie ochrany životného prostredia musia opäť začať plniť svoje poslanie. Ministerstvo životného prostredia sa musí vrátiť späť k svojej základnej úlohe - chrániť životné prostredie. Bez partnerstva s obyvateľmi Slovenska to nepôjde. Jeho úlohou nesmie byť zamedzovať ľuďom účasť na rozhodovaní o tom, čo sa deje v ich chotároch a za ich domami. Nedá sa to robiť ani bez partnerstva s odborníkmi a odborníčkami. Počas niekoľkých mesiacov fungovania novej vlády sme prišli o desiatky z nich bezdôvodným vyhadzovaním či preraďovaním. Ich chýbajúce vedomosti a skúsenosti môžu viesť k nefunkčnosti dôležitých inštitúcií a obávame sa, že aj k nenapraviteľným škodám. 

Mnohí z nás, ľudí z občianskej spoločnosti, ktorí sa roky venujeme buď ako dobrovoľníci alebo profesionálni zamestnanci skúmaniu a ochrane prírody, sme dnes označovaní za nepriateľov štátu. Sme pomenúvaní nadávkami, obviňovaní bez dôkazov, spochybňovaní v našej motivácii. Robia z nás terče. Združenia, v ktorých pôsobíme, sme pritom založili pre ochranu toho, čo si vážili a čo chránili naši otcovia a mamy. 

Jedným zo symbolov občianskej snahy o ochranu našej krajiny je dedina Slatinka pod Poľanou, v srdci Slovenska. Jej história je plná jedinečných ľudských osudov aj prírodných krás, dnes chránených ako súčasti európsky významného prírodného dedičstva. Je symbolom odhodlania ľudí, ktorým záleží na našej krajine. Keby neúnavne, statočne a dlhodobo nebojovali za jej zachovanie a keby neexistovali zákony, ktoré zaručujú verejnosti zapájanie sa do posudzovania vplyvov na životné prostredie, dnes by sme sa nepozerali na domy a záhrady, krajinu, ktorá uživí ľudí a rodiny, ale stáli by sme na brehu zbytočnej priehrady. Slatinka by už bola zaplavená. A v ohrození je znova. Príbeh tohto kúska našej zeme je príbehom pre celé Slovensko. Ak vláda presadí zmeny, ktoré plánuje, komukoľvek z nás sa môže stať, že prídeme o svoje domovy a nebudeme môcť zveľaďovať to, čo vytvorili a ochraňovali naši predkovia. 

Preto tu a dnes na Deň Zeme vyhlasujeme, že neprestaneme chrániť slovenskú prírodu, krajinu, zdravie ľudí, ale aj naše vlastné spoločenstvo pred ničením a rozkladom, ktoré im hrozia. Zaväzujeme sa, že budeme spoločne chrániť prostredie, v ktorom žijeme, ale aj základy demokracie a občianskej spoločnosti. Budeme hovoriť nahlas a jasne o škodlivých činnostiach. Nepoľavíme v obrane nášho prírodného dedičstva. Nezľakneme sa klamstiev ani vyhrážok. Budeme žiadať kompetentné rozhodnutia a zodpovedný prístup od politikov. Budeme pevne stáť bok po boku a s podporou verejnosti súčasné hrozby zvládneme. Naše domovy a krajina za to stoja.

Podorujúce organizácie:

 • Asociácia detských lesných klubov na Slovensku
 • BROZ - ochranárske združenie
 • CEEV Živica
 • Centrum dobrovoľníctva, n.o.
 • Centrum environmentálnych aktivít
 • CEPTA
 • Cyklokoalícia
 • Cyklokuchyňa
 • eDeN v meste
 • Greenpeace Slovensko
 • INCIEN
 • Iniciatíva Bratislava otvorene
 • Iniciatíva My sme les
 • Iniciatíva Zvierací ombudsman
 • Inštitút ochrany prírody Banská Bystrica
 • Inštitút pre pasívne domy
 • Klíma ťa potrebuje
 • Lesoochranárske zoskupenie VLK
 • Nadácia Aevis
 • Nadácia Ekopolis
 • o. z. Chceme zdravú krajinu
 • o. z. Triblavina
 • Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)
 • Občianska platforma Nie v našom meste
 • OZ Hrad-Slavín
 • OZ pre Dolinu
 • OZ Tatry, Liptovský Mikuláš
 • OZ ŽiTo v SÝPKE Moravské Lieskové
 • Pestrec
 • PRALES, o.z.
 • Pre Prírodu o. z.
 • Priatelia Zeme - SPZ
 • Priatelia Zeme-CEPA
 • Skutočne zdravá škola o.z.
 • Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
 • Slovenský ochranársky snem
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO č. 6
 • SOSNA o.z
 • Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
 • Tilia, o. z.
 • Ursia
 • VIA IURIS
 • Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
 • Za živé rieky
 • Združenie pre ochranu prírody - Machaon International
 • Združenie Slatinka
 • Zelená koalícia, Banská Bystrica
 • Znepokojené matky
 • ZO SZOPK Košice 2013

Organizácie, ktoré podporili vyhlásenie po 22. 4. 2024:

 • Brečtan
 • Spolok Prales Deťom SK
 • Fallopia

Zoznam podporujúcich osobností