Otvorený list primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi

Skupina 43 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu a Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR adresovala nedávno zvolenému novému primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi otvorený list. V jeho úvode sa o. i. konštatuje, že výsledky komunálnych volieb z novembra minulého roka dávajú určitú nádej, že vývoj Bratislavy sa konečne zmení k lepšiemu a priblíži sa k predstavám tvorcov Bratislavy/nahlas, ako aj autorov a autoriek Plánu Bratislava, ktorý je de facto volebným programom nového primátora a jeho tímu.

Ako konštatuje iniciátor a zostavovateľ listu, Mikuláš Huba, vari po prvý raz v novodobej histórii mesta sa rysuje šanca, že starostlivosť o ochranu nášho prostredia začne byť komplexná a systematická a rozvoj mesta udržateľný.

Z množstva problémov, ktoré sužujú Bratislavu, sa v liste uvádzajú iba vybrané, a to z rôznych oblastí: od ochrany prírody, krajiny, pamiatok a životného prostredia až po dopravu, výstavbu, služby a ďalšie súvisiace oblasti. Ide najmä o tie problémy, ktorými sa signatári a signatárky v minulosti zaoberali. Pri každom z uvedených problémov sa uvádza aj stručný návrh/návrhy riešenia.

Svojím obsahom i štruktúrou otvorený list vzdialene pripomína kultovú publikáciu bratislavských ochranárov spred viac 30 rokov: Bratislavu/nahlas.

Okrem celého radu parciálnych problémov sa otvorený list zaoberá aj komplexnými celomestskými až nadmestskými záležitosťami (s dôrazom na ovzdušie, vodu, ostatné prírodné zdroje, ochranu prírody a krajiny, verejnú zeleň, chaotickú „manhattanizáciu“ mesta a iné negatívne zásahy do jeho siluety, suburbanizáciu, dopravu, ako aj mestskú hygienu, prejavy vandalizmu či nedostatočnú každodennú starostlivosť a údržbu). V závere obsahuje výber problémov a odporúčaní systémového charakteru.

Signatári a signatárky v liste taktiež vyslovujú nádej, že primátor, jeho tím, poslanecký zbor a vedenie mesta budú uvedeným problémom venovať náležitú pozornosť a že do ich riešenia zaangažujú aj bratislavskú verejnosť.

List dostali okrem primátora na vedomie aj jeho námestníčky/námestník, starostovia a starostky mestských častí, vedenie niektorých mestských podnikov a rezortov, ako aj tlačové agentúry a médiá.

 

Mikuláš Huba (kontaktná osoba) – mikulas.huba2@gmail.com

Ľubica Trubíniová – 0905 271 888, trubiniova@odz.sk