Ochrana Žitného ostrova si vyžaduje konkrétne riešenia

19. februára 2018 Slovenský ochranársky snem (S-O-S) oslovil - dnes už bývalého - predsedu vlády SR s požiadavkou, aby problematiku akútneho i hroziaceho znečistenie strategických zásob podzemných vôd Žitného ostrova zaradil na rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Urobil tak až jeho nástupca a bezpečnostná rada štátu problematiku prerokovala dňa 25. apríla. V liste datovanom 10. mája t. r. o spôsobe a výsledkoch prerokovania tohto bodu informuje S-O-S predseda vlády Peter Pellegrini. Podstatným konštatovaním v jeho odpovedi je, že Bezpečnostná rada SR zobrala informácie príslušných ministrov o riešení problematiky na vedomie.

V odpovedi, ktorú sme doručili predsedovi vlády v týchto dňoch, v prvom rade oceňujeme skutočnosť, že súčasný predseda vlády - na rozdiel od svojho predchodcu - akceptoval návrh, aby sa problematikou zaoberala bezpečnostná rada štátu. Na druhej strane vyjadrujeme svoju nespokojnosť s tým, že Bezpečnostná rada SR zobrala informácie šéfov rezortov iba na vedomie a neuložila im žiadne konkrétne úlohy, splnenie ktorých si účinné a dlhodobo udržateľné riešenie problematiky ohrozenia podzemných vôd Žitného ostrova nevyhnutne vyžaduje. Toto tvrdenie sa opiera o celý rad argumentov, ktoré sú súčasťou listu a jeho príloh a na formulovaní ktorých sa podieľalo viacero popredných odborníkov a odborníčok v tejto oblasti (viac v prílohách nižšie).

Slovenský ochranársky snem preto považuje za potrebné, aby bezpečnostná rada štátu i Vláda SR alarmujúcu situáciu, súvisiacu s ohrozením podzemných vôd Žitného ostrova, opätovne prerokovali a prijali v tejto veci konkrétne opatrenia.

Pozrite aj: