Mladí reportéri pre životné prostredie

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment) je vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11 - 25 rokov. Slovensko je do programu zapojené od roku 2009 a aj vďaka manželom Klaudii a Richardovi Medalovcom (členom S-O-S) už od prvých rokov dosahuje v programe mimoriadne výsledky. Mladí reportéri a reportérky z Slovenska v medzinárodnej súťaži pravidelne získavajú tie najvyššie ocenenia. V roku 2019 získali päť prvých a jedno druhé miesto v konkurencii 40 krajín z celého sveta.

Na love. Foto Adriána Henčeková.

1. miesto. Reportážna fotografia, 19 - 25 rokov

Program rozvíja environmentálne povedomie žiakov a žiačok, mediálne zručnosti aj občiansku participáciu. Zároveň podporuje projektovú formu vzdelávania, kedy študentsko-učiteľský tím realizuje rôznorodé aktivity v rámci výučbového procesu aj mimo neho. Rozvíja tiež komunikačné schopnosti mladých ľudí.

Študenti a študentky skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne. Rozpracovávajú ich na základe vedeckých prameňov a komunikácie so všetkými dotknutými subjektmi (úrady, firmy, občania atď.). Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Spolu so svojimi pedagogičkami a pedagógmi absolvujú odborné workshopy a exkurzie. Všetci tak majú možnosť vymieňať si skúsenosti s inými školami zapojenými do programu, ale aj s inými krajinami v rámci medzinárodnej siete.

Program koordinujú Mgr. Richard Medal, odborník na environmentálne vzdelávanie a Ing. Klaudia Medalová. Na Slovensku program zastrešuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie. Program oficiálne podporuje UNESCO.

 

POZRITE SI VÝSLEDKY SLOVENSKEJ SÚŤAŽE V ROKU 2020

 

Zdroj: http://www.mladireporteri.sk

 

 

 

Zaradenie článku: