List S-O-S novému riaditeľovi RTVS Ľubošovi Machajovi

Rozsah a kvalita environmentálnych programov v rozhlase a televízii sa musia zvýšiť, píšu členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu v liste novému riaditeľovi RTVS

Tlačová správa

(S-O-S - Bratislava - 20. 9. 2022) Slovenský ochranársky snem adresoval list novému riaditeľovi RTVS Ľubošovi Machajovi, v ktorom ho žiada o podstatné rozšírenie priestoru a zvýšenie kvality príspevkov venovaných životnému prostrediu v ním vedenom verejnoprávnom médiu (pozri ďalej).

V liste sa o. i. píše: "Dnes už málokto pochybuje o tom, že environmentálne témy sú nielen dôležité, ale nadobúdajú charakter doslova existenciálny. V tejto situácii je priam neuveriteľné, že verejnoprávny rozhlas a televízia nemajú ani jedinú reláciu, ktorá by sa environmentálnej problematike pravidelne, koncepčne, zasvätene, do hĺbky, v dostatočnom rozsahu, v primeranom intervale ako aj v sledovanom vysielacom čase venovala.

Dokonca sme sa v tejto sfére vrátili kamsi pred rok 1989, keďže už v 90-tych rokoch minulého storočia v Slovenskej televízii takáto pravidelná a kvalitná environmentálne zameraná relácia jestvovala, konkrétne pod názvom EKO ďalej? To, že sa v tomto roku niekoľko relácií EKO ďalej? na obrazovkách objavilo, nie je ani tak zásluha RTVS, ale najmä Ministerstva životného prostredia SR, ktoré ich prípravu v rozhodujúcej miere financovalo. Ale čakať na to, či a kedy sa na čele nejakého rezortu objaví niekto osvietený, nie je systémové riešenie. Na tom sa určite zhodneme. Okrem toho považujeme za nevyhnutné vytvoriť viaceré nové moderné formáty s investigatívnym, vzdelávacím a vedecko-popularizačným obsahom, ako aj komplexne a kompetentne pokrývať túto problematiku v rámci spravodajstva RTVS."

V závere listu jeho signatári a signatárky, medzi ktorými je aj viacero verejne známych osobností (napr. Zuzana Kronerová, Viera Dubačová, Zuzana Homolová, Samo Smetana, Fero Guldan, Daniel Pastirčák či Juraj Nvota) ponúkajú svoju pomoc pri kreovaní takého programového zamerania RTVS a navrhujú osobné stretnutie na túto tému.

- - - -

List S-O-S riaditeľovi RTVS Ľubošovi Machajovi

Bratislava, 19. 9. 2022

Vážený pán generálny riaditeľ,

v prvom rade dovoľte, aby sme Vám aspoň takto dodatočne zablahoželali k zvoleniu do funkcie a zaželali Vám, aby sa pod Vaším vedením RTVS čo najviac priblížila k úrovni popredných európskych verejnoprávnych elektronických médií. Oblastí, v ktorých by sa RTVS mali zlepšiť, je určite viacero, ale my sa v tejto chvíli sústredíme iba na tú, ktorá nám je - ako členom a členkám Slovenského ochranárskeho snemu - najbližšia: na ochranu prírody, krajiny, pamiatok a celkovo prostredia, ktoré nás obklopuje, vrátane stále aktuálnejšej problematiky ekosystémových služieb, prírodných zdrojov a klimatickej zmeny.

Dnes už málokto pochybuje o tom, že tieto témy sú nielen dôležité, ale nadobúdajú charakter doslova existenciálny. V tejto situácii je priam neuveriteľné, že verejnoprávny rozhlas a televízia nemajú ani jedinú reláciu, ktorá by sa environmentálnej problematike pravidelne, koncepčne, zasvätene, do hĺbky, v dostatočnom rozsahu, v primeranom intervale ako aj v sledovanom vysielacom čase venovala. Dokonca sme sa v tejto sfére vrátili kamsi pred rok 1989, keďže už v 90-tych rokoch minulého storočia v Slovenskej televízii takáto pravidelná a kvalitná environmentálne zameraná relácia jestvovala, konkrétne pod názvom EKO ďalej. To, že sa v tomto roku niekoľko relácií EKO ďalej na obrazovkách objavilo, nie je ani tak zásluha RTVS, ale najmä Ministerstva životného prostredia SR, ktoré ich prípravu v rozhodujúcej miere financovalo. Ale čakať na to, či a kedy sa na čele nejakého rezortu objaví niekto osvietený, nie je systémové riešenie. Na tom sa určite zhodneme.

Okrem toho považujeme za nevyhnutné vytvoriť viaceré nové moderné formáty s investigatívnym, vzdelávacím a vedecko-popularizačným obsahom, ako aj komplexne a kompetentne pokrývať túto problematiku v rámci spravodajstva RTVS.

Vážený pán generálny riaditeľ,

sme presvedčení a presvedčené, že absencia podobnej pravidelnej relácie/relácií, programov a pod. v rámci RTVS je naďalej neudržateľná a že nie je potrebné podrobne Vám vysvetľovať dôvody, ktoré ako človek, ktorý sa v minulosti v tejto sfére profesionálne i občiansky angažoval (napr. v prípade kampane za záchranu bratislavských historických cintorínov) určite dobre poznáte.

Záverom nám dovoľte ponúknuť Vám našu pomoc pri kreovaní takéhoto programového zamerania RTVS. Privítali by sme tiež možnosť osobného stretnutia na túto tému.

Zostávame s pozdravom a v nádeji, že našu vyššie uvedenú požiadavku čo najskôr akceptujete a že verejnoprávny rozhlas a televízia pod Vaším vedením začnú venovať spomínaným celospoločenským problémom náležitú a systematickú pozornosť.

S pozdravom,

členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba, mikulas.huba2@gmail.com) • Ing. Erik Baláž • Sabina Barborjak • Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. • Ing. Ladialav Bíro • RNDr. Mirko Bohuš, PhD. • Mgr. Jakub Cíbik • Ing. Michal Deraj • Mgr. Viera Dubačová • Ing. Juraj Flamik • Ing. Karol Fröhlich, DrSc. • doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. • Ing. Fero Guldan • RNDr. Ján Hanušin, CSc. • Mgr. Zuzana Homolová • Mgr. Tomáš Hulík • prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. • RNDr. Ján Kadlečík • Ing. Gabriela Kalašová • Ing. Karol Kaliský • Mgr. Zuzana Kierulfová • Ing. Peter Klučka • Ing. Ľubica Kolková • prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. • RNDr. Ľubica Krištofová • doc. Zuzana Kronerová • doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. • prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. • doc. MUDr. Branislav Líška, CSc. • Mgr. Richard Medal • Ing. Klaudia Medalová • Ing. Peter Mihók, PhD. • prof. Juraj Nvota • MVDr. Samuel Pačenovský • Mgr. Daniel Pastirčák • Soňa Párnická • doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. • Ing. arch. Ľudmila Priehodová • Mgr. Tomáš Peciar • Ing. Koloman Prónay • Mgr. Samuel Smetana • Mgr. Boris Strečanský • Mgr. Natália Šovkoplias • Ing. Štefan Szabó, PhD. • RNDr. Silvia Szabóová • Mgr. Jozef Šibík, PhD. • Mgr. Pavel Šremer • Ing. Alena Trančíková • Ing. Ľubica Trubíniová • doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. • Mgr. Katarína Začková • Mgr. Marcel Zajac • Juraj Zamkovský • RNDr. Anna Zemanová • Pavol Ziman