List novému rakúskemu prezidentovi Van der Bellenovi

Reprezentanti porevolučnej zelenej politiky na Slovensku píšu novému rakúskemu prezidentovi, bývalému predsedovi Strany zelených Rakúska

Tlačová správa

V súvislosti s výsledkami nedávnych prezidentských volieb v Rakúsku, ako aj s 30. výročím podania prvého návrhu na vyhlásenie Národného parku Podunajsko sa na novozvoleného rakúskeho prezidenta prof. Alexandra Van der Bellena obrátili listom priekopníci zelenej politiky na Slovensku: prvý predseda Strany zelených (1989 - 1991) dr. Juraj Mesík a prvý zástupca zelených v predsedníctve slovenského parlamentu prof. Mikuláš Huba (1990 - 1992).

Vo svojom liste vyslovujú potešenie z toho, že po viacerých zlých správach je zvolenie bývalého šéfa rakúskych zelených za prezidenta susednej krajiny konečne jedna dobrá správa zo sveta politiky. Vyjadrujú tiež radosť z toho, že rakúskym prezidentom sa stala osobnosť, ktorá aktívne zdieľa demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých stojí európska identita, a zároveň osobnosť, ktorá disponuje zeleným videním, chápaním a cíteným sveta. Podľa autorov listu je skvelé, že práve v strednej Európe, z ktorej za uplynulé storočie vzišlo toľko zlého, sa po prvý raz v dejinách ľudstva stal hlavou štátu reprezentant zelenej filozofie a politiky.

V liste upozorňujú nového rakúskeho prezidenta aj na to, že nielen na domácej pôde, ale aj v susedných krajinách V-4 bude mať viacerých nepríjemných politických partnerov. Nielen čo sa týka ich cynického postoja k utečencom, ale aj ich laxného vzťahu k prírode, životnému prostrediu či jadrovej (ne)bezpečnosti. Ako príklady spomínajú snahu Maďarska o vybudovanie nových blokov jadrovej elektrárne v Paksi (navyše v spolupráci s Moskvou), či podporu ďalšieho rozvoja jadrovej energetiky na Slovensku, nedávno podpísané memorandum o spolupráci pri presadzovaní výstavby kanála Dunaj - Odra - Labe, ale aj celkovú marginalizáciu environmentálnej problematiky vo všetkých týchto krajinách (vrátane zmeny klímy, udržateľnej mobility, odpadov, lesov, chránených území, ornej pôdy a ďalších). V prípade Slovenska sú to navyše environmentálne riskantné zámery na výstavbu ropovodu Slovnaft - Schwechat, latentná snaha vybudovať hydroelektráreň prehradením Dunaja priamo na území Bratislavy kúsok od rakúskych hraníc a nezáujem centrálnych orgánov o vyhlásenie Národného parku Podunajsko, ktorý by organicky nadviazal na Národný park Donau - Auen. V tejto súvislosti žiadajú autori listu novozvoleného rakúskeho prezidenta o pomoc pri presadzovaní tohto 30 rokov starého ochranárskeho zámeru, ktorý má dnes na Slovensku veľkú podporu aktivistov, vedcov, komunálnych i regionálnych politikov ako aj širokej verejnosti.

V závere svojho listu vyslovujú nádej, že nový rakúsky prezident osloví v týchto záležitostiach aj svojho slovenského partnera, Andreja Kisku.

Bratislava, 6. 2. 2017

 

Viac informácií: Mikuláš Huba, 0904 007 782, mikulas.huba@savba.sk

PrílohaVeľkosť
Súbor List prezidentovi Van der Bellenovi11.8 KB
Súbor Tlačová správa8.94 KB