Žiadame zachovať a posilniť televíznu reláciu REPORTÉRI

Výzva S-O-S generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi

Vážený pán generálny riaditeľ,

my, členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) Vás dôrazne žiadame, aby ste zmenili svoje aktuálne rozhodnutie zrušiť televíznu reláciu Reportéri. Táto relácia sa okrem iného zaoberá aj problematikou ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrany a tvorby životného prostredia, čiže prioritným okruhom záujmu nášho snemu.

Napriek minimálnemu personálnemu a kapacitnému zabezpečeniu robia tvorcovia a tvorkyne Reportérov kvalitnú a celospoločensky mimoriadne záslužnú investigatívnu žurnalistiku. A to je práve žáner, ktorý na Slovensku v súčasnosti potrebujeme ako soľ.

Sme presvedčení a presvedčené, že pozitíva, ktoré relácia Reportéri prináša, sú mnohonásobne väčšie, ako problémy a prípadné nedostatky, ktoré tvorcom relácie vyčítate. Svedčí o tom aj jej divácky ohlas a verejné uznanie. A to napriek skutočnosti, že relácia má nevýhodný (príliš neskorý) vysielací čas. Odporúčame Vám, aby ste prípadné formálne nedostatky odstránili posilnením tvorivého tímu relácie a vytvorením lepších podmienok v rámci Vami riadenej inštitúcie.

Pri každom spore sa autori a autorky relácie snažia dať priestor obom stranám. To, že relácia vyvoláva odpor tých, na prešľapy ktorých poukazuje, je celkom pochopiteľné a je to len dôkazom jej celospoločenskej užitočnosti.

Návrh zlúčiť Reportérov s – inak taktiež kvalitnou – reláciou Občan za dverami považujeme za nešťastný, keďže ide o dva odlišné žánre. Kým Reportéri odkrývajú celospoločenské problémy a systémové zlyhania, Občan za dverami sa venuje diskriminácii a šikanovaniu jednotlivcov.

Vážený pán riaditeľ, z hore uvedených dôvodov sa na Vás obraciame s dôraznou žiadosťou, aby Reportéri zostali samostatnou reláciou, personálne a kapacitne posilnenou, aby sa ďalej zvýšila váha a význam, ktoré už dnes táto relácia má. K tomu by určite pomohla aj zmena vysielacieho času relácie, aby sa vysielala v sledovanejšom čase.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že verejnoprávna televízia a rozhlas nepatria oligarchom, politikom, politickým stranám, ale ani vedeniu RTVS. Patria nám všetkým: koncesionárom, občanom a občiankam Slovenskej republiky. Považujte preto tento list za otvorený.

Za pochopene Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom, členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:

Erik Baláž, Martina Barancová-Paulíková, Sabína Barborjak-Galeková, Dušan Bevilaqua, Ladislav Bíro, Zuzana Čaputová, Michal Deraj, Tomáš Derka, Ján Dobšovič, Viera Dubačová, Karol Fröhlich, Fero Guldan, Fedor Gömöry, Ján Hanušin, Ladislav Hegyi, Boris Hochel, Martin Hojsík (N), Zuzana Homolová, Mikuláš Huba, Kristína Hudeková, Zuzana Hudeková, Vladimír Ira, Ján Kadlečík, Peter Klučka, Ľubica Kolková, Mária Kozová, Ľubica Krištofová, Zuzana Kronerová, Ján Lacika, Ľubica Lacinová, Daniel Lešinský, Milan Lichý, Branislav Líška, Richard Medal, Klaudia Medalová, Juraj Melichár (N), Juraj Mesík, Vladimír Mokráň, Juraj Nvota, Samuel Pačenovský, Soňa Párnická, Daniel Pastirčák, Jana Pavlíková, Tomáš Peciar, Henrich Pifko, Ľudmila Priehodová, Koloman Prónay, Juraj Rizman, Samuel Smetana, Eva Stanková, Drahoš D. Stano, Peter Straka, Boris Strečanský, Štefan Szabó, Silvia Szabóová, Ján Szöllös, Jaromír Šíbl, Jozef Šibík, Katarína Šimončičová, Pavel Šremer, Lucia Štasselová, Eulalia Štefanová, Peter Tatár, Ján Topercer, Ľubica Trubíniová, Marcel Uhrin, Marcel Zajac, Anna Zemanová, Pavol Ziman

-----------------------------------------------

Pozn.:

Stručné CV členov a členiek nájdete na http://www.ochranari.sk/o-nas/clenovia-clenky.

(N) – dosiaľ nie je členom S-O-S.

Zaradenie článku: