Za profesorom Beloslavom Riečanom

Drahý Belo, milo si ma prekvapil svojou účasťou na mojej prednáške na UMB vo februári t. r. Aj si sa zapojil do diskusie, aj knižku si si vypýtal...

Naposledy sme mali možnosť stretnúť, vidieť a počuť Ťa zaujímavo spomínať 5. júna 2018 na seminári k 50. výročiu Rímskeho klubu v rámci fenomenálnej výstavy Ruda Sikoru EKO(KO)MIX v Pálffyho paláci na Panskej.

Čakala Ťa potom ešte cesta späť do Bystrice, a tak si sa tíško vytratil, ešte pred koncom. Ani sme sa nerozlúčili a od chvíle, ako som sa dozvedel túto smutnú správu, ma to mrzí dvojnásobne. Bol si Pán Profesor - pravý humanista obdarený zmyslom pre prírodu a uvažujúci nielen o súčasnosti, aj o našej neistej budúcnosti. Pre mňa si bol vari posledná slovenská renesančná osobnosť.

Nielen k matematike, ale aj k hudbe, poézii, Tvorbe T a Rímskemu klubu si pritiahol mnoho ľudí (napokon predsedom Slovenskej asociácie pre Rímsky klub si bol bezmála tri desaťročia). Bol si vždy usmiaty, otvorený, ústretový, empatický, dobroprajný...

Nečudo, že sme ŤA obdivovali a radi sa s Tebou stretávali. A nečudo, že Ťa Tvoji študenti a študentky priam milovali. 
 
Nech Ti je zem slovenská ľahká, drahý Belo!
 
So smútkom na duši,
Maňo
 
- - - -
Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. zomrel 14. 8. 2018 vo veku 81 rokov. Dlhé roky pôsobil na katedre pravdepodobnosti a štatistiky na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Bol v poradí druhým dekanom fakulty a aj po odchode z fakulty bol jej veľkým priateľom a podporovateľom.
 
Zaradenie článku: